Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental study of the effects of slab openings on seismic behaviour of buildings

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Torsional effect of relation between mass and stiffness center locations and diaphragm characteristics in RC structures

BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.18, sa.4, ss.1755-1775, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GEOPOLİMER HARÇLARDA ZEOLİT KATKISININ ETKİSİ

Mühendislik ve Tasarım Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.820-832, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comprehensive Analysis of OSH Practices from Perspectives of Turkish Construction Stakeholders

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.22, sa.66, ss.875-885, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ BETONARME KİRİŞSİZ PLAK DÖŞEMELERİN EĞİLME MOMENTLERİNİN YSA ANALİZİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.979-991, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of different analysis methods in flat slab reinforced concrete structures under earthquake effect

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, sa.3, ss.257-267, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A NEW MODEL PROPOSAL for STEEL DAMPERS DESIGNED to SEISMIC ENERGYDISSIPATION

6. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 17 - 18 Aralık 2020, cilt.39, ss.880-887

EXPERIMENTAL DIFFICULTIES AND SOLUTION PROPOSALS IN A THREE-DIMENSIONAL REINFORCED CONCRETE FRAME

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.56

A2 TÜRÜ DÖŞEME SÜREKSİZLİKLERİNİN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

6. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.41-42

Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğrencilerinin Tercih Kararları ve Mesleki Yetkinlikleri: Tomarza Örneği

VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.271-283