Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Experimental study of the effects of slab openings on seismic behaviour of buildings

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF ZEOLITE ADDITIVE ON GEOPOLYMER MORTARS

Mühendislik ve Tasarım Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.820-832, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Comprehensive Analysis of OSH Practices from Perspectives of Turkish Construction Stakeholders

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.22, no.66, pp.875-885, 2020 (National Refreed University Journal)

DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ BETONARME KİRİŞSİZ PLAK DÖŞEMELERİN EĞİLME MOMENTLERİNİN YSA ANALİZİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.979-991, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Comparison of different analysis methods in flat slab reinforced concrete structures under earthquake effect

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.25, no.3, pp.257-267, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A NEW MODEL PROPOSAL for STEEL DAMPERS DESIGNED to SEISMIC ENERGYDISSIPATION

6. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 17 - 18 December 2020, vol.39, pp.880-887

EXPERIMENTAL DIFFICULTIES AND SOLUTION PROPOSALS IN A THREE-DIMENSIONAL REINFORCED CONCRETE FRAME

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.56

A2 TÜRÜ DÖŞEME SÜREKSİZLİKLERİNİN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

6. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.41-42

Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğrencilerinin Tercih Kararları ve Mesleki Yetkinlikleri: Tomarza Örneği

VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.271-283