Announcements & Documents

İş Sağlığı ve Güvenliği
Lecture Note
10/22/2019

İş Sağlığı konusunun önemi, genel kapsamı, ilgili kavramlar, meslek hastalıkları, iş kazaları ve önleme tedbirlerinden bahsedilecektir.

iş sağlığı ve güvenliği Enes Hoca.r....rar Creative Commons License

Thesis Documents

Develi Ovası topraklarının yarayışlı ve toplam fosfor içeriklerinin belirlenmesi
Patateste Klasik ve Bilimsel Gübreleme ile Kalsiyum ve Borun Patates verim ve kalite üzerine etkileri