Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparative evaluation of E-test and Sensititre YeastOne with CLSI microdilution method for antifungal susceptibility testing of bloodstreamyeast isolates.

Balkan Fungus 2018 First Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology., Timisoara, Romanya, 13 - 15 Eylül 2018, cilt.26, sa.3, ss.99-100

Molecular characterization of clinical Stenotrophomonas maltophilia isolates from a tertiary care hospital in Kayseri, Turkey

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Viyana, Avusturya, 22 - 25 Nisan 2017, ss.2910

Pulmoner Aspergilloma: Bir Olgu Sunumu

XXXVII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016, ss.329

Solunum Yolu Patojenlerinin Tespitinde Multipleks Real_Time PCR Testinin Kullanımı

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Şubat 2016, ss.230-231

Dışkı Kültürlerinden İzole Edilen Enterik Patojenlerin Değerlendirilmesi

36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.159

Hematoloji-Onkoloji Hastalarında İki Farklı Ticari Kit ile Eş Zamanlı Olarak CMV DNA'nın Araştırılması

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.130

Shigella izolatlarının türlere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılık profilleri

11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2014, ss.136

Klinik Stenotrophomonas maltophilia izolatlarının antibiyotiklere direnç durumu

11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2014, ss.133

Blastoschizomyces capitatus'a Bağlı Septik Artrit Olgusu

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.346