Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Tıp

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

  • Mikoloji

  • Tıbbi Mikrobiyoloji

  • Viroloji

  • İmmünoloji