Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ABD Liderliğindeki Liberal Uluslararası Düzenin Sonu Tartışması:Liberalizmin Krizi ve Geleceği

Marmara Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.379-403, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”A Comparative Study of Government Policy in Dealing with Deviant Teachings in Islam: The Case of Malaysia and Turkey”

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, cilt.9, ss.305-324, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Obama Döneminde Türk Amerikan İlişkileri Model Ortaklıktan Eksen Kaymasına İniş Çıkışlar ve Ayrışan Çıkarlar

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.185-207, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye-AB Gümrük Birliğinde Yaşanan Güncel Sorunlar ve Bunlara Olası Çözüm Önerileri

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.6, ss.1-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Non Regional Perspective on Bilateral Relations Between States from Different Regions A Case Study of Malaysia Saudi Arabia Relations

Middle-East Journal of Scientific Research, cilt.22, ss.1339-1352, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Resetting Turkish Foreign Policy in the Wake of the Arab Spring and Its Impact on the Turkish Activism in the Middle East

International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies, cilt.7, ss.19-28, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Empowering Critical International Theory by Applying Action Research Methodology

METU Studies in Development, cilt.38, ss.1-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EU s Response to the Georgia Crisis An Active Peace Broker or A Confused and Divided Actor

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, cilt.3, ss.58-74, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

U S Empire Building as a Failing Project Is American Supremacy Sustainable and Durable

The Turkish Yearbook of International Relations, cilt.38, ss.45-77, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Akdeniz Ortaklığı Barcelona Süreci

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.3, ss.73-92, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB Genişlemesi ve Birliğin Yeni Komşuluk Politikası

Mülkiye, cilt.28, ss.57-76, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Hakları Koşuluna Dayalı AB Dış İlişkileri ve Genişleme Politikası

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.1, ss.101-119, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ASMADY IDRIS, OMER KURTBAG AND ASRI SALLEH The Response of Malaysia and Turkey on Covid-19 Pandemic: A Comparative Analysis

Current Trends in the Middle East: Virtual International Joint Conference on COVID-19 Global Impacts (V-The 4th ICCTME 2021) 9 – 10th March 2021, Kuala-Lumpur, Malezya, 9 - 10 Mart 2021, ss.1-20

Government Policy Approach in Containing Deviant Teachings in Islam: A Comparative Study on Malaysia and Turkey

Second International Conference on Current Trends in the Middle East (ICCTME 2018), Tekirdağ, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2018

“Turkey-Malaysia Foreign Policy on the Threat of Global Terrorism: The Emergence of ISIS and the Implications for Both Countries,”

The First International Conference on Current Trends in the Middle East (ICCTME 2017), Kuala Lumpur, Malezya, Kuala-Lumpur, Malezya, 3 - 05 Nisan 2017

Malaysia Turkey Relations in History and Today

Fourth World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Middle East Technical University, 18-22 August 2014, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Ağustos 2014

Obama s Asia Pacific Orientation and the Implications for Turkey and Turkish American Relations

Third Annual International Conference on Political Science, Sociology and International Relations, Singapore, Singapore, Singapur, 26 - 27 Ağustos 2013, ss.63-71

Resetting Turkish Foreign Policy in the Wake of the Arab Spring and Its Impact on the Turkish Activism in the Middle East

The Seventh Interdisciplinary Social Sciences Conference, Unversitat Abat Oliba, Barcelona, 25-26 June 2012, Barcelona, İspanya, 25 - 28 Haziran 2012

The Crisis of Neoliberalism and Its Implications for the World Politics The End of Western Dominance and a New Power Distribution in the Emerging International Order

Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1 MALATYA, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.73-100

Kitap & Kitap Bölümleri

1990'lı Yıllarda Türk Dış Politikasında Balkanlar

Türk Dış Politikası (1990'lı Yıllar), Serkan Kekevi,Ömer Kurtbağ, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.45-90, 2020

Avrupa Birliği'nin Göç ve Sığınma Politikası: 2015 Sığınmacı Krizi Işığında Bir Değerlendirme

Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç ve Türkiye'nin Suriye Deneyimi, Salih Barışık, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.225-260, 2020

1990'lı Yıllarda Türk-Amerikan İlişkileri

Türk Dış Politikası (1990'lı Yıllar), Serkan Kekevi,Ömer Kurtbağ, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.151-211, 2020

Geopolitical and Geostrategic Regional Dynamics of Europe with the Global Geopolitical Dynamics

Geopolitics and Strategy, Erhan Akdemir, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.149-180, 2020

 Troubled Period in Turkey-U.S. Security Partnership andTurkey’s NATO Alignment During the 2000s

Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations, Hüseyin Işıksal and Ozan Örmeci, Editör, Peter Lang Publishers, Berlin, ss.145-174, 2020

”2000’li Yıllarda Türk-Amerikan İlişkileri”

Türk Dış Politikası (2000’li Yıllar), Serkan Kekevi ve Ömer Kurtbağ, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.187-277, 2019

”2000’li Yıllarda Türk-Yunan İlişkileri”

Türk Dış Politikası (2000’li Yıllar), Serkan Kekevi ve Ömer Kurtbağ, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.153-186, 2019

Purposes and Roles of Regional Organizations in the International System

Regional Organizations, Çağrı Erhan, Erhan Akdemir, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.18-51, 2018

TÜRKİYE VE MALEZYA: GÜNCEL EKONOMİK, SİYASİ VE KÜLTÜRELİLİŞKİLER

İslami Düşünce Ekseninde İKTİSADİ-MALİ-POLİTİK Meseleler, İlhan EROĞLU, Serkan KEKEVİ, Yusuf TEMUR, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018

Turkey-Malaysia Foreign Policieson the Threat of Global Terrorism: The Emergence of ISIS and the Implications for Both Countries

The Middle East Arc of Crisis: Political Spin-Off and Developmental Outcome, Mansoureh Ebrahimi, Kamaruzaman Yusoff, Editör, UTM Press, Johor, ss.47-73, 2018

1980’li Yıllarda Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikası (1830-1989), KEKEVİ SERKAN, TEKİNSOY YUNUS EMRE, TÜRKMEN İSMET, Editör, Berikan, Ankara, ss.657-743, 2017

The Recent State of Affairs in Turkish-American Relations: Before and After the “Model Partnership”

Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Işıksal, H., Ormeci, O., Editör, Peter Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.515-544, 2015

“Turkey’s Recent Foreign Policy Activism in Its Neighbourhood versus Its EU Membership Goal: How Compliant Are Turkey’s Regional Ambitions with EU Foreign Policy”

Turkey’s Accession to the European Union: Political and Economic Challenges,, Akçay, B, Yılmaz, B., Editör, Lexington Books, Lanham (MD), USA , Lanham, ss.229-252, 2012

"NATO and the Balkans",

Trans European Security Challenges, Çağrı Erhan, Editör, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.13-32, 2008