Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ASMADY IDRIS, OMER KURTBAG AND ASRI SALLEH The Response of Malaysia and Turkey on Covid-19 Pandemic: A Comparative Analysis

Current Trends in the Middle East: Virtual International Joint Conference on COVID-19 Global Impacts (V-The 4th ICCTME 2021) 9 – 10th March 2021, Kuala-Lumpur, Malaysia, 9 - 10 March 2021, pp.1-20 Sustainable Development

Government Policy Approach in Containing Deviant Teachings in Islam: A Comparative Study on Malaysia and Turkey

Second International Conference on Current Trends in the Middle East (ICCTME 2018), Tekirdağ, Turkey, 5 - 09 November 2018

“Turkey-Malaysia Foreign Policy on the Threat of Global Terrorism: The Emergence of ISIS and the Implications for Both Countries,”

The First International Conference on Current Trends in the Middle East (ICCTME 2017), Kuala Lumpur, Malezya, Kuala-Lumpur, Malaysia, 3 - 05 April 2017 Sustainable Development

Malaysia Turkey Relations in History and Today

Fourth World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Middle East Technical University, 18-22 August 2014, Ankara, Turkey, 18 - 22 August 2014

Obama s Asia Pacific Orientation and the Implications for Turkey and Turkish American Relations

Third Annual International Conference on Political Science, Sociology and International Relations, Singapore, Singapore, Singapore, 26 - 27 August 2013, pp.63-71

Resetting Turkish Foreign Policy in the Wake of the Arab Spring and Its Impact on the Turkish Activism in the Middle East

The Seventh Interdisciplinary Social Sciences Conference, Unversitat Abat Oliba, Barcelona, 25-26 June 2012, Barcelona, Spain, 25 - 28 June 2012

US Foreign Policy in the Age of Global Uncertainty The Obama Era between the Tea Party led Opposition and the Global Power Shift in the World Politics

The International Conference on Social Sciences, 07-08 Ekim 2011, İzmir, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2011

The Crisis of Neoliberalism and Its Implications for the World Politics The End of Western Dominance and a New Power Distribution in the Emerging International Order

Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1 MALATYA, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.73-100

Books & Book Chapters

Malaysia and Türkiye Relations in the Post-Ottoman Era

in: Deepen the Ties: A Multidimensional Perspective of Malaysia-Türkiye Relations, Asyraf Isyraqi Jamil and Ömer Altun, Editor, Universiti Malaya Press, Kuala-Lumpur, pp.163-176, 2023

The Development of Security and Defence Ties between Türkiye and Malaysia During the 2000s

in: Deepen the Ties: A Multidimensional Perspective of Malaysia-Türkiye Relations, Asyraf Isyraqi Jamil,and Ömer Altun, Editor, Universiti Malaya Press, Kuala-Lumpur, pp.275-288, 2023

Güney Asya'da Büyük Güç Rekabeti: Hindistan, Çin ve ABD

in: ABD-Çin Rekabeti: Küresel Güç Mücadelesinin Dirilişi, Yasin Öztürk ve Muhittin Demiray, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.305-336, 2022

Türkiye'nin Entegrasyon Arayışları

in: Türkiye'nin İktisadi Görünümü (Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri), İlhan Eroğlu, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.381-420, 2021

Küreselleşme Güç ve Demokrasinin Geleceği

in: Türkiye'de İç ve Dış Politikanın Geleceği Doç. Dr. Özlem Becerik Yoldaş'a Armağan, Yunus Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.271-299, 2021

1990'lı Yıllarda Türk-Amerikan İlişkileri

in: Türk Dış Politikası (1990'lı Yıllar), Serkan Kekevi,Ömer Kurtbağ, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.151-211, 2020

Avrupa Birliği'nin Göç ve Sığınma Politikası: 2015 Sığınmacı Krizi Işığında Bir Değerlendirme

in: Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç ve Türkiye'nin Suriye Deneyimi, Salih Barışık, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.225-260, 2020 Sustainable Development

1990'lı Yıllarda Türk Dış Politikasında Balkanlar

in: Türk Dış Politikası (1990'lı Yıllar), Serkan Kekevi,Ömer Kurtbağ, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.45-90, 2020

Geopolitical and Geostrategic Regional Dynamics of Europe with the Global Geopolitical Dynamics

in: Geopolitics and Strategy, Erhan Akdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.149-180, 2020

 Troubled Period in Turkey-U.S. Security Partnership andTurkey’s NATO Alignment During the 2000s

in: Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations, Hüseyin Işıksal and Ozan Örmeci, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.145-174, 2020

”2000’li Yıllarda Türk-Amerikan İlişkileri”

in: Türk Dış Politikası (2000’li Yıllar), Serkan Kekevi ve Ömer Kurtbağ, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.187-277, 2019

”2000’li Yıllarda Türk-Yunan İlişkileri”

in: Türk Dış Politikası (2000’li Yıllar), Serkan Kekevi ve Ömer Kurtbağ, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.153-186, 2019

Purposes and Roles of Regional Organizations in the International System

in: Regional Organizations, Çağrı Erhan, Erhan Akdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.18-51, 2018

TÜRKİYE VE MALEZYA: GÜNCEL EKONOMİK, SİYASİ VE KÜLTÜRELİLİŞKİLER

in: İslami Düşünce Ekseninde İKTİSADİ-MALİ-POLİTİK Meseleler, İlhan EROĞLU, Serkan KEKEVİ, Yusuf TEMUR, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018

Turkey-Malaysia Foreign Policieson the Threat of Global Terrorism: The Emergence of ISIS and the Implications for Both Countries

in: The Middle East Arc of Crisis: Political Spin-Off and Developmental Outcome, Mansoureh Ebrahimi, Kamaruzaman Yusoff, Editor, UTM Press, Johor, pp.47-73, 2018

1980’li Yıllarda Türk Dış Politikası

in: Türk Dış Politikası (1830-1989), KEKEVİ SERKAN, TEKİNSOY YUNUS EMRE, TÜRKMEN İSMET, Editor, Berikan, Ankara, pp.657-743, 2017

The Recent State of Affairs in Turkish-American Relations: Before and After the “Model Partnership”

in: Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Işıksal, H., Ormeci, O., Editor, Peter Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.515-544, 2015

“Turkey’s Recent Foreign Policy Activism in Its Neighbourhood versus Its EU Membership Goal: How Compliant Are Turkey’s Regional Ambitions with EU Foreign Policy”

in: Turkey’s Accession to the European Union: Political and Economic Challenges,, Akçay, B, Yılmaz, B., Editor, Lexington Books, Lanham (MD), USA , Lanham, pp.229-252, 2012

"NATO and the Balkans",

in: Trans European Security Challenges, Çağrı Erhan, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.13-32, 2008

Metrics

Publication

46

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals