Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Travayda Dinletilen Müziğin Doğum Eylemi Üzerine Etkisi

1. Uluslarası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.499-500

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

15.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.50

Üniversite Öğrencileri Hangi Konularda Sağlık Eğitimi Almak İstiyor?

15.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.30

Üniversite Öğrencilerinde Problemli Cep Telefonu Kullanımı

15.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.155

Dahiliye Hemşirelerinin "Profesyonellik" Özellikleri

14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.509