Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Performance comparison of population-based optimization algorithms for air traffic control

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, cilt.92, sa.6, ss.817-825, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of adaptive-network-based fuzzy inference system models for resonant frequency computation of circular microstrip antennas

JOURNAL OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND ELECTRONICS, cilt.54, sa.4, ss.369-380, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of adaptive-network-based fuzzy inference systems for bandwidth calculation of rectangular microstrip antennas

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.36, sa.2, ss.3522-3535, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multiple adaptive-network-based fuzzy inference system for the synthesis of rectangular microstrip antennas with thin and thick substrates

INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING, cilt.18, sa.4, ss.359-375, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptive-network-based fuzzy inference system models for input resistance computation of circular microstrip antennas

MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, cilt.50, sa.5, ss.1253-1261, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptive neuro-fuzzy inference system for computing patch radius of circular microstrip antennas

MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, cilt.48, sa.8, ss.1606-1610, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptive neuro-fuzzy inference system for computing the physical dimensions of electrically thin and thick rectangular microstrip antennas

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES, cilt.27, sa.2, ss.219-233, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neural computation of wide aperture dimension of optimum gain pyramidal horn

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES, cilt.26, sa.7, ss.1043-1057, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptive neuro-fuzzy inference system for computing the resonant frequency of circular microstrip antennas

APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL, cilt.19, sa.3, ss.188-197, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Input resistance calculation for circular microstrip antennas using adaptive neuro-fuzzy inference system

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES, cilt.25, sa.4, ss.703-716, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computation of resonant frequency for equilateral triangular microstrip antennas using the adaptive neuro-fuzzy inference system

INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING, cilt.14, sa.2, ss.134-143, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural networks for the narrow aperture dimension calculation of optimum gain pyramidal horns

ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.86, sa.3, ss.157-163, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptive neuro-fuzzy inference system for the input resistance computation of rectangular microstrip antennas with thin and thick substrates

JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS, cilt.18, sa.1, ss.23-39, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural networks for calculating the input resistance of circular microstrip antennas

MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, cilt.37, sa.2, ss.107-111, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparative Performance Analysis of Various Classifiers for Fingerprint Recognition

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, sa.2, ss.504-513, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PARMAK İZİ TANIMA İÇİN FARKLI SINIFLANDIRICILARIN KARŞILAŞTIRMALI BAŞARIM ANALİZİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.504-513, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fingerprint recognition by deep neural networks and fingercodes Parmakizi oznitelik kodlari ve derin sinir aǧlari ile parmakizi tanima

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4 identifier

A Comparative Study of Fuzzy Inference System Models for Resonant Frequency Computation of Equilateral Triangular Microstrip Antennas

Int. Symp. on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA-2009, Trabzon, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2009, ss.161-167

Mikrodalga/RF Devrelerin Davranış Modellemesinde Kullanılan Ölçüm ve Modelleme Yöntemleri

Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu-HASEM2008, Kayseri, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008, ss.306-309

Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ ile Optimum Kazançlı Piramidal Huni Antenlerin Tasarımı

URSİ-2006 3. Bilimsel Kongresi ve 4. Ulusal Genel Kurul Toplantısı, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, ss.173-175

Radom ve Radom İletim Etkinliğinin Analizi

Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu HaSeM-06, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2006, ss.410-414

Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ ile Elektriksel Olarak İnce ve Kalın Dikdörtgen Mikroşerit Antenlerin Sentezi

13. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU-2005, Kayseri, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2005

Elektriksel Olarak İnce ve Kalın Dairesel Mikroşerit Antenlerin Rezonans Frekansının Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ ile Hesaplanması

11. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2003), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2003, ss.727-730