Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanserli çocuklara bakım veren annelerin deneyimleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019, pp.383-390 Sustainable Development

Günübirlik cerrahi operasyon planlanan okul çağı çocuklarının anksiyete düzeyleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019, pp.427-433

Hemşirelik öğrencilerinde bireysel yenilikçilik ve girişimcilik.

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi., İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlılık.

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.118

Bakım odaklı intern hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.156

BAKIM ODAKLI İNTERN HEMŞİRE VE HASTA ETKİLEŞİMİ

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ DEĞERLER VE ETİKDUYARLILIK

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Bakım odaklı intörn hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.156

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlilik

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.118

Bakım Odaklı İntern Hemşire Ve Hasta Etkileşimi

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

ENGELLİ ÇOCUK AİLELERİNİN AİLE STRESİ VE STRESLE BAŞETME TARZLARI VE ETKİLEYENFAKTÖRLER

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Books & Book Chapters

Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamaları

in: Çocuklarda Palyatif Bakım Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: 2018. p.79-83., , Editor, Türkiye Klinikleri, 2018

Metrics

Publication

53

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals