Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri Algılama Düzeyi İle Profesyonel Davranış Uygulama Problem Çözme Ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


CANER N. , EVGİN D., ÇALIŞKAN Z., KAPLAN B.

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2 - 04 Mayıs 2016