Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2014 - 2021 Associate Professor

  Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2008 - 2014 Assistant Professor

  Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2000 - 2008 Research Assistant

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, --

 • 2000 - 2000 Research Assistant

  Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 1997 - 1999 Research Assistant

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilimdalı

Managerial Experience

 • 2014 - 2017 Deputy Head of Department

  Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Courses

 • Doctorate Su Kimyası

 • Under Graduate Arıtma Çamurlarının Kontrolü

 • Post Graduate Su Kalitesi Yönetimi

 • Doctorate Fizikokimyasal Arıtım Yöntemleri

 • Under Graduate Control of Treatment Sludges

 • Under Graduate İçme Sularının Arıtılması

 • Post Graduate Bilimsel Araştırma Teknikleri

 • Under Graduate Foreign Language for Environmental Engineers

 • Under Graduate Çevre Mühendisliğinde Enstrümental Analiz

 • Doctorate İçme Sularında Organik Madde Kontrolü

 • Under Graduate Temiz Üretim

 • Under Graduate Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi

 • Under Graduate Kimyasal Mikrobiyoloji

 • Post Graduate Membran Teknolojisi ve Uygulamaları