Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dijital Dönüşümün İletişim Alanındaki Araştırmalara Yansıması: Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.65, ss.2766-2777, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİJİTAL REKLAMCILIK BAĞLAMINDA ÇEVİRİMİÇİ DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK VE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ÇEVİRİMİÇİ REKLAM ALGISI

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.4, sa.11, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DIJITAL REKLAMCILIK BAGLAMINDA ÇEVIRIMIÇI DAVRANISSAL REKLAMCILIK VE ÜNIVERSITE GENÇLIGININ ÇEVIRIMIÇI REKLAM ALGISI.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.11, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE VIEWS OF THE STUDENTS WHO ATTEND AND DON TATTEND THE ADVERTISING ETHICS COURSES THE CASE OFFACULTY OF COMMUNICATION UNIVERSITY OF ERCİYES

The Online Journal of Communication and Media, cilt.2, sa.3, ss.38-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE VIEWS OF THE STUDENTS WHO ATTEND AND DON TATTEND THE ADVERTISING ETHICS COURSES THE CASE OFFACULTY OF COMMUNICATION UNIVERSITY OF ERCİYES

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 11 Mayıs 2015, ss.38-48

The Views Of The Students Who Attend And Don't Attend The Advertising Ethics Courses: The Case Of Faculty Of Communication, University Of Erciyes

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Petersburg, Rusya, 2 - 04 Eylül 2015, ss.552-560

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Reklamcılık ve İçerik Üretimi: Instagram’da Influencer Reklamcılık

Yeni Medya, Yeni Mekan, Yeni Mesaj, Onur Önürmen, Editör, Palet Yayınları, ss.123-142, 2020

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLAR: İNTERNET KULLANICILARININ FACEBOOK’TAKİKİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM ALGISI

Contemporary Challenges in Business and Life Sciences, Cüneyt Akar,Hakan Kapucu), Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.153-162, 2019 Creative Commons License

Reflection of Digitalization in Life Styles and Advertisements: Example of Advertisement Health Consultant Service

CURRENT DEBATES IN PUBLIC RELATIONS COMMUNICATION STUDIES, Öze Nuran, Editör, Ijopec Publication Llp Limited, London, ss.71-84, 2018 Creative Commons License