Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’deki Covid-19 Reklamları: Bilgilendirici ve Dönüşümsel Mesaj Stratejilerinin Kullanımı

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi/26306220, no.38, pp.55-72, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Dijital Dönüşümün İletişim Alanındaki Araştırmalara Yansıması: Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.65, pp.2766-2777, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

DIJITAL REKLAMCILIK BAGLAMINDA ÇEVIRIMIÇI DAVRANISSAL REKLAMCILIK VE ÜNIVERSITE GENÇLIGININ ÇEVIRIMIÇI REKLAM ALGISI.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.11, pp.1-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE VIEWS OF THE STUDENTS WHO ATTEND AND DON TATTEND THE ADVERTISING ETHICS COURSES THE CASE OFFACULTY OF COMMUNICATION UNIVERSITY OF ERCİYES

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 11 May 2015, pp.38-48

The Views Of The Students Who Attend And Don't Attend The Advertising Ethics Courses: The Case Of Faculty Of Communication, University Of Erciyes

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.552-560

Books & Book Chapters

DİJİTAL OYUNLARDA REKLAM VE ETKİLERİ

in: DİJİTAL OYUNLAR -2 : Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, Dr. Ahmet KILIÇ, Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ, Dr. Şahin BAYZAN, Doç. Dr. Yavuz SAMUR, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.215-245, 2022

Dijital Reklamcılık ve İçerik Üretimi: Instagram’da Influencer Reklamcılık

in: Yeni Medya, Yeni Mekan, Yeni Mesaj, Onur Önürmen, Editor, Palet Yayınları, pp.123-142, 2020

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLAR: İNTERNET KULLANICILARININ FACEBOOK’TAKİKİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM ALGISI

in: Contemporary Challenges in Business and Life Sciences, Cüneyt Akar,Hakan Kapucu), Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.153-162, 2019 Creative Commons License

Reflection of Digitalization in Life Styles and Advertisements: Example of Advertisement Health Consultant Service

in: CURRENT DEBATES IN PUBLIC RELATIONS COMMUNICATION STUDIES, Öze Nuran, Editor, Ijopec Publication Llp Limited, London, pp.71-84, 2018 Creative Commons License