Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A multiseries stochastic model for synthetic monthly flows

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, vol.67, pp.741-758, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

A study on three different hydropower operation rules by monthly and daily time steps

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENERGY, vol.174, no.1, pp.24-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Snyder-gamma synthetic unit hydrograph

Arabian Journal Of Geosciences, no.271, pp.1-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Solar radiation prediction using multi-gene genetic programming approach

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, vol.142, pp.885-897, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Fifteen-stage operation of gated spillways for flood routing management through artificial reservoirs

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, vol.58, no.5, pp.1013-1031, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Multi-stage flood routing for gated reservoirs and conjunctive optimization of hydroelectricity income with flood losses

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, vol.45, no.5, pp.675-688, 2000 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Five-stage flood routing for gated reservoirs by grouping floods into five different categories according to their return periods

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, vol.44, no.2, pp.163-172, 1999 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Snyder-Gama Sentetik Birim Hidrografın Yamula Barajı Havzasına Uygulanması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.37, no.2, pp.323-335, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Conjunctive Optimazation of Hydroelectricity Benefits and Flood Damage Costs

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences (TÜBİTAK), vol.23, no.6, pp.423-432, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Six-Stage Flood Routing for Dams Having Gated Spillways

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences (TÜBİTAK), vol.23, no.6, pp.411-422, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFICIENT USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES: PUMPED STORAGE HYDROELECTRIC POWER PLANTS

3. International Gap Conference on Mathematics- Engineering- Science and Medical Studies, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, vol.1, no.5657189, pp.917-923 Creative Commons License Sustainable Development

Sentetik Aylık Akarsu Akımları İçin Çok Serili AR(0)+ARMA (1,1) Modeli

10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 October 2019, vol.1, no.1, pp.149-161 Creative Commons License Sustainable Development

A comparison of radial-gated and free-flow flood spillways in case of Yedigöze Dam.

5th International Symposium on Dam Safety, İstanbul, Turkey, 27 - 31 October 2018, vol.1, pp.471-477 Creative Commons License

Akdeniz Bölgesi için Bölgesel Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Periyodu İlişkisinin Belirlenmesi

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 July 2018, vol.1, pp.752-758

Yamula ve Bayramhacılı Barajlarında 15 Safhalı Taşkın Öteleme İşletmesi

Uluslararası Katılımlı III.Ulusal Baraj Güvenliği, (Özet)(Abstract), Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2012, vol.1, pp.283-293

Yol- İnsan- Araç - Çevre ilişkisinde Uyum

III. Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2005, vol.1, no.1, pp.58-65

Kayseri İlindeki Kaza Kara Noktalarının Analizleri ve Bu Noktalardaki Trafik Güvenliğine Yönelik Uygulamalar

II. Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 July 2003, vol.1, no.1, pp.371-378

Kapaklı Savaklı Barajlar için Çok Safhalı Taşkın İşletme Modeli ve Hidroelektrik Kazancı ile Taşkın Zararının Birlikte Optimizasyonu.

II.Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, T.C.Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Tübitak, Metvak, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 1998, vol.1, pp.265-283

Ceyhan Havzası Mevcut Baraj Sisteminin Muhtemel Maksimum Taşkına Karşı Analizi için Bir Uygulama

DSİ' nin 40. Yılı Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi, Ankara, Turkey, 9 - 10 June 1994, vol.1, pp.279-292

Expert Reports

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

GEMEREK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, pp.10, Sivas, 2006