Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Edebiyat, Kültür ve Toplum "Küçük Bey" ve "Araba Sevdası" Romanlarında Batılılaşma Teması

VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi - Komparatistik 2018, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.371-381

Küçük Bey'in Anlam Arayışı

Türkiye'de Japonya Çalışmaları Konferansı III, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2016, ss.241-251

Kitap & Kitap Bölümleri

Japon Edebiyatı Eğitimi ve Toplum - Kawabata Yasunari’nin Shojo no Inori Öyküsü Örneklemi -

Japon Dili İncelemeleri - Nihongo Shokookyuu, "Atay A.",, Editör, Transnational Press London, London, ss.169-182, 2018

Edebiyat Sosyolojisi Bakış Açısı ile Japon Edebiyatı Eğitimi

Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri, Cahit Kahraman, Levent Toksöz, Editör, Transnational Press, London, ss.175-184, 2017

Shosetsubunseki niyoru Nihongono Bunpokozo no Shutoku - Öykü Çözümleme Yöntemi ile Japonca Dilbilgisel Yapıların Edinimi

Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar - JDI Serisi II (Nihongo-Nihonbukakyoiku Kenkyu he no Shinaporochi - JDI Shiriizu II), "Dr. Özbek A.", "Dr. Özşen T.", "Dr. Kawamoto K.", Editör, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.225-235, 2016