Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2017 - Devam Ediyor Japon Dili ve Kültürü Araştırma-Uygulama Merkezi (JADKAM)

    Üye