Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2002 Doktora

  Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Ve Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Bazı eser metal iyonlarının atomik absorpsiyon spektrometrik tayinleri öncesi katı faz ekstraksiyonları

  Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Analitik Kimya

 • 1996 Yüksek Lisans

  Çeşitli sulu ortamda eser düzeydeki lityum, stronsiyum ve rubidyumun atomik absorpsiyon spektrometresinin emisyon modunda tayini

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Analitik Kimya

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce