Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2017 Synthesis methacrylamide/divinylbenzene/graphite Composite for separation and preconcentration of some trace element

  Katılımcı

  Guangzhou, Çin

 • 2017 Separation and determination of Patent Blue V (E131) in pharmaceutical sample by cloud poınt extraction, İVEK 2017

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Magnetic Graphene Oxide Modified by Deep Eutectic Solvents as Adsorbents for Solid-Phase Extraction: A Novel Approach Extraction of Deksketoprofen and Paracetamol with HPLC, İVEK 2017

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 7th Black Sea Basin Conferance on Analytical Chemistry, A Nocvel Cloud Point Extraction Procedure For Speciation of Chromium

  Katılımcı

  Varna, Bulgaristan

 • 2015 Lanaset Blue R2 Tekstil Boyasının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ve Katı Faz Ekstraskiyonu Yöntemiyle Sulu Ortamda Tayini ve Uzaklaştırılması

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2015 Batman Yöresinin Pekmez Örneklerinde 5-HMF'ninHPLC ile Tayini

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2015 XIV. Ulusal Spektrokopi Kongresi

  Oturum Başkanı

  Elazığ, Türkiye

 • 2015 The 6th International Conference on Optical Spectroscopy, Laser and their Applications , Cloud Point Extraction and UV-Vis Spectrometric Determination of Rhdamine B Dye in Cosmetic Samples

  Katılımcı

  Cario , Mısır

 • 2014 Sunset Yellow’un iki Farklı Katı Faz Dolgu Maddesi Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyon Metodu ile Ayrılması-Zenginleştirilmesi ve Metotların Karşılaştırılması

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2014 Nevşehir Kapadokya Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Yenilebilir 12 Farklı Mantar Türünün Eser Metal Düzeyleri

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2014 Farmasötik Örneklerdeki Diklofenak Sodyum ile Deksketoprofen Trometamol’un HPLC ile Eşzamanlı Tayini

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2014 Mustafa Soylak, Allura Red’in Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve UV-Vis Spektrofotometrik Tayini

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2013 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Wavelet Transform Approaches to the Simultaneous Quantitative Resolution of Sulfadoxine and Trimethoprim in a Commercial Veterinary Formulation, Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications and Applications

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Niğde Yöresinden Toplanan Bal Örneklerinin 5-Hidroksimetil Furfural Düzeylerinin Tayini

  Katılımcı

  Hatay, Türkiye

 • 2012 Bal Örneklerindeki Fenol ve 5-Hidroksimetil Furfural’ın HPLC ile Eşzamanlı Tayini

  Katılımcı

  Hatay, Türkiye

 • 2012 Investigation of a Method which Using Coir Fiber as Solid Phase For Some Trace Element Separation

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Antimicrobial Activities and Proximate Chemical Composition of Lactarius Deliciousus Collected from Kastamonu Provience of Turkey

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Quantitative Analysis of Dexketoprofen Trometamol in Human Plasma with HPLC Method

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 Trace Element Levels of Organic Legumes and Macaroni Samples Produced In Turkey

  Katılımcı

  Prag, Çek Cumhuriyeti

 • 2011 Trace Element Levels of Organically Plant Samples From Turkey

  Katılımcı

  Prag, Türkiye

 • 2009 Separation and Preconcentration of Pb(II) and Bi(III) Using An Anionic Surfactant Without Ligand

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2009 pKa Determination of Levodropropizine

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2009 pKa Constant of Mupirocin, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2008 Solid Phase Extraction and Spectrometric Determination of Pantoprazole

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2007 Heavy Metal Levels of Some Fish Species Sold at Retail in Kayseri, Turkey

  Katılımcı

  Yunanistan

 • 2007 The Effects of Liming on Total Heavy Metal (Cd, Cr, Ni, Pb and Cu) Content in Acidic Soils

  Katılımcı

  Kıbrıs (Kktc)

 • 2005 Cloud Point Extraction, Preconcentration And Atomic Absorption Spectrometric Determination Of Lead In Environmental Samples

  Katılımcı

  Costania, Romanya

 • 2005 Determination of Chromium Species by Spectrophotometry After Their Solid Phase Extraction

  Katılımcı

  Costania, Romanya

 • 2005 Speciation of Cr(III) and Cr(VI) by The Combination of Solid Phase Extraction and Spectrophotometry

  Katılımcı

  İtalya

 • 2004 Enrichment and Separation of Iron and Lead Ions in Environmental Matrices on XAD-1180/PV Resin

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2000 Trace Separation/Enrichment and Atomic Absorption Spectrometric Determination of Some Metal Ions on Amberlite XAD-2000

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2000 Separation and Preconcentration of Gold, Silver and Palladium from Some Aluminum and Manganese Salts on an Activated Carbon Column

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2000 Application of Solid Phase Extraction for the Preconcentration of Cobalt from Urine

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2000 Determination of Some Metal Ions in Bottled Mineral Waters and Table Salt Samples after Preconcentration on Activated Carbon

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2000 Determination of Some Trace Metal Ions in Natural Water Samples on an Activated Carbon Column as Pyrocatecol Violet Complexes

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1998 A New Method for Enrichment and Separation of Some Trace Metals in Urine Samples on an Activated Carbon Column

  Katılımcı

  Lyon, Fransa

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2642

h-indeksi (WOS): 28