General Information

Institutional Information: Iletişim Fakültesi, Halkla Ilişkiler Ve Tanıtım, Halkla Ilişkiler
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Theology, Psychology of Religion, Guidance and Psychologicial Counseling

Metrics

Publication

41
UN Sustainable Development Goals

Biography

1974 yılında Kastamonu-Tosya’da doğdu. 2001 yılında  İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdi. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2021’de ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bilimdalında Doktorasını tamamladı. 2001–2005 yılları arasında MEB’de Psikolojik Danışman olarak çalıştı. 2006’da Erciyes Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında kurucusu olduğu ERÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (ERREM)’ne Müdür olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir. Atak, 2014 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen Maneviyat Psikolojisi Sempozyumunun Bilim ve Düzenleme Kurulu başkanlığını yürütmüştür. 2015’te ikincisi, 2016’da üçüncüsü, 2017’de dördüncüsü, 2018’de beşincisi, 2019’da altıncısı  2022'de yedincisi düzenlenen sempozyumlarda Düzenleme Kurulu başkanlığını sürdürmüş ve Maneviyat ve Nefs Psikolojisinin bilim dünyasına sunulması konusunda çalışmalar yapmıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra bireysel gelişim, evlilik ve aile konularında yurtiçinde çeşitli konferans ve seminerler vermektedir. 21 yıldır psikoterapist olarak çalışan Atak, 2012 yılında üniversitede ilk defa Evlilik Okulu açmış bir çok kez Evlilik Okulu programı çalışması yürütmüştür. Atak, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Atak’ın yayımlanmış eserleri;
Evleniyor muyuz? Eğleniyor muyuz, Hayat Yayınları, 2014.
Maneviyat Psikolojisi Bildiriler Kitabı (Editör), 2015.

Öğrenci Olma Kılavuzu Elit Kültür Yayınları, 2016.

Maneviyat Psikolojisi I (Editör), 2016.
Maneviyat Psikolojisi II (Editör), 2017.
Maneviyat Psikolojisi III (Editör), 2019.
Maneviyat Psikolojisi IV (Editör), 2020.

Nefs Psikolojisi Kuram Uygulama, Büyüyen Ay Yayınları, 2021.

Contact

Email
mustafaatak@erciyes.edu.tr
Other Email
mustafaatakpdr@hotmail.com
Web Page
http://aves.erciyes.edu.tr/mustafaatak/
Office Phone
+90 352 437 9341 Extension: 13175-76
Office
ERÜ Psikolojik Dan. ve Rehberlik Merkezi
Address
ERÜ Merkez Kampüsü, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Mühendislik Ek Binası 1. Kat, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, TALAS/KAYSERİ