Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Childhood

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.15, ss.126-130, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

6098 Sayılı TBK’ya Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, ss.501-519, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teslime Bağlı Olmayan Sicilli Motorlu Taşıt Rehni

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.181-207, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vesayet Örgütünün İşleyişi, Aksayan Yönleri, Değişiklik ve Çözüm Önerileri

Hukuki Perspektifler Dergisi, ss.119-131, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medeni Kanunun ‘Belli Bir Cemaat Mensuplarını Destekleme Amacıyla Vakıf Kurulamayacağı’ Hükmü Üzerine Bir Değerlendirme

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.155-171, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümler

Hukuki Perspektifler Dergisi, ss.116-131, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Mallarının Yönetimi Kullanılması ve Sarfı

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.379-427, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adi Kirada Kiracının Geri Verme Borcu

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.443-476, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve Mirasın Paylaşımında Aile Konutu ve Ev Eşyası

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.651-696, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Medeni Kanunu’nun Evliliğin Genel Hükümleri Bakımından Getirdiği Yenilikler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.52, ss.93-129, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medeni Kanunun Getirdiği Yeni Bir Müessese: Aile Konutu

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.285-300, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şahsiyet Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.369-420, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İktisadi Amaçla Vakıf Kurulamaması Prensibi ve Vakfın İktisadi İşletme İşletmesi

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.437-461, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nişanlanmanın Sona Ermesi Halinde Hediyelerin Geri Verilmesi

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.199-238, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Katılma Alacağının Niteliği

Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu I: Türk Medeni Hukukunda Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri, Kayseri, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.1-13

Kitap & Kitap Bölümleri