Türk Medeni Kanunu’nun Evliliğin Genel Hükümleri Bakımından Getirdiği Yenilikler


DOĞAN M.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.52, no.4, pp.93-129, 2003 (Peer-Reviewed Journal)