Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RELIGIONS THE TURKS CONVERTED AND ITS REASONS

4th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Gaziantep, Türkiye, 12 - 14 Mart 2017

Difference Between Asian and Western Shmanism

Tokyo Summit International Congress on Social Sciences, Tokyo, Japonya, 18 - 25 Eylül 2017, ss.3

HRİSTİYAN TÜRKLER ARASINDA ANTİ-HIRİSTİYAN BİR RİTÜEL: KANLIKURBAN

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Köstence, Romanya, 6 - 11 Eylül 2017

“Hoca Ahmet Yesevi’de Geleneksel Türk-İslam Kimliğinin Temelleri”

Hoca Ahmet Yesevi’yi Anmak ve Anlamak Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 18 Mayıs 2017

Hoca Ahmet Yesevi’xxde Geleneksel Türk İslam Kimliğinin Temelleri

Hoca Ahmet Yeseviyi Anmak ve Anlamak, Kayseri, Türkiye, 18 Mayıs 2017

Man and Nature Relation in Shamanism

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.11

Relationship of Reliigon and National Turkic Culture in Azerbaijan and Kazakhistan in the post-Soviet Period

Aktualinie Problemi Naukovedeniye, kulturi, obrazovaniya, ekonomiki, informatiki...-2017, Moskva, Rusya, 12 - 14 Nisan 2017

EVOLUTION OF PERIPHERAL BLOOD STEM CELL MOBILIZATION AND COLLECTION IN ELDERLY PATIENTS

6th International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, cilt.39 identifier

Evaluation of Peripheral Blood Stem Cell Mobilization and Collection in Elderly Patients

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 2015, cilt.50 identifier

İpek Yolunun Hazarlarda Yahudi Kültürüne Etkisi

İpekyolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Dinlerde Kutsal Günler Fenomeni

Yaşayan Dünya Dinleri, A. Rafet Özkan, Kemal Polat, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-21, 2017

Ruhani (Görünmeyen) Varlıklarla İlgili İnanışlar

Halk İnanışları, Durmuş Arık, Ahmet Hikmet Eroğlu, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.345-360, 2017

Dinlerde Kutsal Zamanlar

IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul, 2008