Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karma Eğitim Üzerine

Ribat Dergisi, sa.388, ss.14-17, 2015 (Hakemsiz Dergi)

“Hangi İslâmî Eğitim Modeli?”

Bilge Adamlar Dergisi,, sa.37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niçin Diyanet?” Yerine “Nasıl Bir Diyanet?” Tartışılmalı

Stratejik Düşünce Dergisi, cilt.4, sa.41, ss.96-101, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Din Eğitimi Yaşı

Diyanet Aylık Dergi, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Kuranı Öğrenme Bağlamında Hafızlık

Diyanet AYlık Dergi, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Kuran Kurslarında Hafızlık Eğitimi

Diyanet Aylık Dergi, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Din Eğitimi Kurumu: Kuran Kursu

Diyanet Aylık Dergi, sa.180, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Yüksek Din Öğretimi Kurumları: Gelgitler Alanı

Tezkire, ss.106-123, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.59-75, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenler İçin Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Kursları Üzerine

M.E.B. Din Öğretimi Dergisi, sa.39, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Tarihi Araştırmaları Üzerine Notlar

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sa.5, ss.83-98, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muallim Peygamber

E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.9, ss.57-64, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Olarak İlahiyat Fakülteleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.6, ss.59-98, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Programların Uygulanmasında Öğretmenin Rolü

MEB Din Öğretimi Dergisi, sa.38, ss.28-35, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Cemaa´ya Göre Öğretmenin Görev ve Nitelikleri

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.8, ss.213-228, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mehmed Şemseddin´in Fikir Dünyası

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.3, ss.401-415, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

II. Meşrutiyet Dönemi Din Eğitiminin Genel Manzarası

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.289-304, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mehmed Şemseddin´in Eğitim Anlayışı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.5, ss.237-252, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medreselerin Gerileyiş Nedenleri Üzerine

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.4, ss.321-336, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Din Eğitim Öğretmeni Yetiştirme Felsefemiz Var mı?”,

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi 16-18 Kasım 2017, İstanbul Yüksek Din Öğretimi, DEM yayınları, 1. Bs., s. 313-325, İstanbul, 2018., İstanbul, Türkiye, 16 Kasım 2017

Çoğulcu Din Eğitimi/ Kavramsal Analiz

I. Din eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.13-14

“Ahilik Bize Bugün Ne Anlatıyor?”

Ahiliğin Dünü Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Abdullah Gül Ü., 19.09.2017, Kayseri., Türkiye, 19 Eylül 2017

“Camilerimizde Din Eğitimi ve Öğretimi Türleri, Yapılanması ve Hedef Kitle”,

Avrupadaki Din Görevlileri Semineri,15-16. 01.2017 Strasburg/Fransa., 15 Ocak 2017

“Yaygın Din Öğretiminde İlkeler, Usul ve Esasları”,

Avrupa’daki Din Görevlileri Semineri, 15-16. 01.2017 Strasburg/Fransa., 15 Ocak 2017

Din Eğitimi Öğretmeninin Yeterllikleri ve Yetiştirilmesi

Kendi Eğitim Dünyamızın Yeniden İnşası Sempozyumu, Gaziantep, Gaziantep, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2016

Et-Terbiyetu'd Diniyye ve'l Ulema fî Turkiya

Türkiye ve Endonezya’da Din Eğitimi Çalıştayı, Jakarta, Endonezya, 22 - 24 Aralık 2015

Güvenliğimiz ve Din Eğitimi

V. Arap - Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Merrakeş, Fas, 4 - 05 Kasım 2015

İslâm ve Eğitimde Şiddet

Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, Rize, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015

“Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Kur’an Kursları”,

Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz Sempozyumu, 19-21 Nisan 2014, Erzurum., Ankara, Türkiye, 19 Nisan 2014

İhlas Dolayımında ’’Bilmek’’ten ’’Olma’’ya

İhlas ve Din Hizmeti Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Mart 2015

“İhlas Dolayımında ‘Bilmek’ten ‘Olma’ya”, .

İhlas ve Din Hizmeti Sempozyumu, 13-15 Mart 2015, Adıyaman, Türkiye, 13 Mart 2015

“Eğitici Ahlakı”,

DİB Dinî Yüksek İhtisas Öğretim Görevlileri Semineri, 09.01. 2015., Ankara., Türkiye, 19 Ocak 2015

“Dinî Bilginin Kullanılabilirliği”

DİB Vaizler Hazırlayıcı Eğitim Semineri, 26.12.2014,Samsun., Türkiye, 26 Aralık 2014

“Yeni Kur’an Kursu Eğitim Programının Getirdiği Yenilikler”,

Kur’an Kursu Öğreticileri Semineri, 26.12.2014,Samsun., Türkiye, 26 Aralık 2014

“Dinî Bilginin Hayatîliği”,

DİB İhtisas Eğitim Merkezi Hocaları Hazırlayıcı Eğitim Semineri, 11.12.2014. Ankara., Türkiye, 11 Aralık 2014

“Öğrenen Merkezli Eğitim”,

DİB İhtisas Eğitim Merkezi Hocaları Hazırlayıcı Eğitim Semineri, 10.12.2014. Ankara., Türkiye, 10 Aralık 2014

“Din Eğitimi Ve Felsefe”

I. Eğitim Kongresi“21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak Ve Özel Okullar”, 28-30 Kasım 2014 Antalya, Türkiye, 28 Kasım 2014

Eğitimde Bir Motivasyon Aracı Olarak Merhamet

Merhamet Peygamberi Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2011

Varlık Bilincine Dayalı Çevre Ahlakı

Ulusal Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2014, ss.549-557

Değerden Tekil Olguya/Olaya

Uluslararası İnsani ve Ahlaki Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.45-54

“Birey ve Dindarlığı”,

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitim Semiineri, 19.06.2014, Ankara., Türkiye, 19 Haziran 2014

“Siyer öğretim yöntemleri”,

Kur’an-ı Kerim ve Siyer Dersleri Eğitim Semineri, 19.06.2014 Afyonkarahisar, Türkiye, 19 Haziran 2014

“Ahlak Eğitimi”,

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitimi, 30.05.2014, Ankara., Türkiye, 30 Mayıs 2014

“Değişen Eğitim Anlayışları ve Din Eğitimi Öğretmeni”,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,29 Mayıs 2014,Ağrı., Türkiye, 29 Mayıs 2014

“Ahlaki Özgürlük”,

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitim Seminerii, 23.05.2014, Ankara., Türkiye, 23 Mayıs 2014

“Ahlakın Mahiyeti ve Aktif Ahlak”,

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitim Seminerii, 15.05.2014, Ankara., Türkiye, 15 Mayıs 2014

“Hutbe ve vaaz hazırlayıp sunma”,

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitimi Semineri, 08.05.2014,Ankara., Türkiye, 08 Mayıs 2014

“İsraf Ve Yoksulluk Olgusu Bağlamında Tasadduk Ahlakı” ,

Kent Yoksulluğu ve Aile Dostu Kalkınma Stratejileri Konferansı, UKADER, KADEM ve Ticaret Üniversitesi, 25.01.2014, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 25 Ocak 2014

Tenşietu Muallimî Maddeti’t-Terbiyeti’d-Diniyye fî Turkiya

Internatıonal Conference On Teacher Education In The Muslım world, 13Noveambre 2013 Malaysıa, 13 Kasım 2013

Tenşietü Muallimî Maddeti’t-Terbiyeti’d-Diniyye fi Turkiya

International Conference on Teacher Education in the Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya, 12 - 14 Kasım 2013, ss.10

“Ahilik Ahlakını Güncelleme”,

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu İş Ahlakı”, 24-25 Eylül 2013, Kayseri., Kayseri, Türkiye, 21 Eylül 2013

Va zda Kullanılan Dinî Bilginin Hayatîliği

Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 Aralık 2011

Din Eğitiminde Öğretmenin Niteliği

7. Öğretmen Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 16 - 17 Şubat 2013, ss.27-34

El-Kiyemu’l-İslamiyye ve’t Terbiyetu’d- Diniyye

21. Yüzyıl’da Eğitim Alanında İslami Değerler Sempozyumu, Ufa, Rusya, 15 - 18 Aralık 2010

Sevgili Peygamberimiz Ve Çocuk”,

Kutlu Doğum Haftası Konuşması, Kayseri, 25, 04. 2009., Türkiye, 25 Nisan 2009

“Küresel Bir Sorun: Barış İçinde Birlikte Yaşama”

TÜRSAB ve DİB, “Türkiye’de İnanç Turizmi ve Kapadokya’nın Önemi” Paneli, Nevşehir 2008., Türkiye, 01 Haziran 2008

“Rahmet Peygamberi’nin İnsan Sevgisi,

Kutlu Doğum Haftasında (28 Nisan- 4 Mayıs 1997, Türkiye, 04 Temmuz 1997

Hacı Adaylarının Eğitimi

Türkiye’de Hac Organizasyonu Sempozyumu Değerlendirme Raporu 07-09 Temmuz 2006 İstanbul. Diyanet İşleri Başkanlığı.Türkiye Hac Organizasyonu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Temmuz 2006

التربية الدينية وكفاءات الموظف الدينـــــــــــــــــــي

İslâm ve Gençlik: Eğitim, Bilim ve Bilinçlendirme Uluslararası Konferans, Baku, Azerbaycan, 1 - 02 Mart 2006

الطريق المؤدي للسلام الذي يتوق له العالم

Asya’da İslam ve Dinler: Birlikte Yaşama ve İşbirliği Uluslar arası Sempozyum, Seul/Güney Kore, Seul, Güney Kore, 25 Ekim 2005

Diyanet İşleri Başkanlığının Devlet İçindeki Yeri ve İşlevleri

Devlet-Din İlişkisi Semineri, Moskova, Moskva, Rusya, 28 Nisan 2005

“Muallim Peygamber Ve Özgürleşme”,

Kutlu Doğum Haftası, 2005., Türkiye, 24 Nisan 2005

Barış/Uzlaşma Kültürü ve Din Eğitimi

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye´de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2001, ss.114-125

Kınalızade Ali Efendi´ye Göre Kız Çocuklarının Eğitimi

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Nisan 1999, ss.175-183

M.E.B. Din Eğitimi Öğretimi Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri

Cumhuriyet´in 75. Yılında Türkiye´de Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, (4-6 Aralık, İzmir,1998). Türk Yurdu Yayınları, Ankara 1999, s.411-442, Ankara, Türkiye, 06 Aralık 1998

M.E.B. Din Eğitimi Öğretimi Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri

Cumhuriyet´in 75. Yılında Türkiye´de Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Aralık 1998, ss.411-442

Kınalızade Ali Efendi´nin Eğitim Anlayışı

Kınalızade Ali Efendi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 17 Mart 1998, ss.12-29

”Muallim Peygamber´in İnsan Sevgisi”,

Kutlu Doğum Haftası Paneli, 28.5.1997., Türkiye, 28 Mayıs 1997

Din Eğitim-Öğretiminin Kilit Sorunu: Branşının Uzmanı Öğretmen Eksikliği

Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 1997, ss.270-287

“Hz. Peygamber’i Anlamak”,

Kutlu Doğum Haftası, 1996, Kayseri., Türkiye, 21 Nisan 1996

“İbn Rüşd’ün Tıp Külliyatı (Müşterek)”,

Gevher Nesibe Sultan Anısına İbn Rüşd Sempozyumu, İbn Rüşd, Gevher Nesibe Tıp Enstitüsü Yayını, No:17, Kayseri,1994, Kayseri, Türkiye, 14 Mart 1993

“Muallim Peygamber’in Örnek Oluşu”,

Kutlu Doğum Paneli, K.Maraş, 03 Ekim1993., Türkiye, 03 Ekim 1993

”Muallim Peygamber´in Yetiştirmek İstediği İnsan”,

Kutlu Doğum Haftası Paneli, Ürgüp, Sarız, 20-26 Nisan 1993., Türkiye, 20 Nisan 1993

”Okul Öncesi Çocuğun Eğitiminin Önemi ve Bu Açıdan Anne-Babanın Konumu”,

Aile ve Çocuk Sempozyumu, Düzenleyen: Ensar Vakfı, Bursa, 4-6 Ekim, 1991., Türkiye, 04 Ekim 1991

Kitap & Kitap Bölümleri

Buluğu Aksa’l-Meram İlim ve Eğitim Ahlakı (çev.)

Kültür Bakanlığı yayınları, İstanbul, 2019

Prof. Dr. Beyza Bilgin ve Birlikte Yaşama Kültürü

Beyza Bilgin’de Din Eğitimi Din Eğitiminde Beyza Bilgin, Mualla Selçuk,Cemal Tosun,Recai Doğan, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.325-349, 2019

Hafızlık Eğitimini Yeniden Düşünmek

Hafızlık Eğitimini Yeniden Düşünmek , Cemil Osmanoğlu,Ömer Özbek, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.17-39, 2019

Din Eğitimi Bilimi

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

Eğitim Ahlakı

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 2018

Din Eğitim Öğretmeni Yetiştirme Felsefemiz Var mı?

Yüksek Din Öğretimi, , Editör, DİB, İstanbul, ss.313-325, 2018

Kültürlerarası Din Eğitimi

Din Eğitimi El Kitabı, Recai Doğan, Remziye Ege, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.237-278, 2016

Kültürlerarası Din Eğitimi

Din Eğitimi El Kitabı, Recai Doğan, Remziye Ege, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.239-278, 2016

Örgün Eğitimimize Panoramik Bakış

Hz Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzeni, Komisyon, Editör, DİB Yay., Ankara, 2015

İslam Ahlak Eğitimi

İslâm Ahlakı/Temel Konular Güncel Yorumlar, Aydın, M. Şevki; Adanalı, A. Hadi, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.201-254, 2014

Bir Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur’an Kursu

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010

Din Öğretimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi

Öğretmenlik Mesleği, Türkiye-Almanya ve Kıbrıs´ta Öğretmen Yetiştirme, Coşkun H., Editör, Ctb Yayınları, Ankara, ss.161-174, 2010

Barış/Uzlaşma Kültürü ve Din Eğitimi

Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, , Editör, İstanbul: Değişim Yayınları, İstanbul, ss.114-124, 2002

Osmanlıda Kız Çocuklarının Eğitimi

Osmanlılar Ansiklopedisi, Güler Eren, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.218-228, 1999

İslam Geleneğinde Öğretmen Öğrenci

Marifet yayınları, İstanbul, 1998

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar