Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fak.
Bölüm
Seramik
Ana Bilim Dalı
Seramik Anasanat Dalı

İletişim

E-posta
mmorkoc@erciyes.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.erciyes.edu.tr/8752/
Ofis
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binası