Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bostan Çelebi’nin Tarihçiliği Ve Süleyman-Nâme’sinde Kullandığı Ayetler

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.2935-2946, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İspanya'da Bir Murabıt Sultanı: Yusuf b. Taşfin

Atlas International Referred Journal On Social Sciences, cilt.4, ss.798-808, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Politika Uzmanı Olarak Muhteşem Süleyman

derin tarih, ss.102-105, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Sultan II. Murad’ın Haçlılarla Mücadelesi – Varna Ve Kosova Savaşları

The Journal of Academic Social Science, ss.14-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları

BILIMNAME, cilt.1, ss.35-59, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Selçuklu Sultanları ile Abbasi Halifelerinin İlişkileri

HİSTORY STUDİES, cilt.4, ss.191-218, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mu'tasım Dönemi İsyanları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.341-367, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şeyhülislam Mehmet Efendi Ve Tarihçiliği

İSTEM, ss.155-172, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

II. Abdülhamid’xxin Eğitim ve Gençlik Politikaları

Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan Abdülhamid Han, Türkiye, 26 February 2018

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı Macar İlişkileri

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 October 2016, ss.1607-1624

Kanunî’nin Rodos Seferi ve Bu Seferin Akdeniz Hâkimiyeti İçin Önemi

3.Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2016, ss.85-97

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı Macar İlişkileri

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 October 2016, cilt.1, ss.1607-1624

Sultan II. Murad Dönemi Osmanlı-Karamanoğulları İlişkileri

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu, Karaman, Türkiye, 23 - 25 October 2015, cilt.1, ss.236-261

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hayatında Etkin Olan Kadınlar ve Mektupları

Kazak ve Türk Edebi İlişkileri, Almatu, Kazakistan, 29 April - 02 May 2015, ss.34-53

Kanunî Sultan Süleyman’ın Çocuklarının Sünnet Düğününde Oynanan Oyunlar

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu, Bişkek, Kırgızistan, 20 - 22 November 2014, ss.99-108

1840 Nüfus Sayımı 2465-2467-2469 Numaralı Nüfus Defterlerine Göre Tokat’taki Zımmî Nüfus

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 25 September - 26 October 2014, cilt.1, ss.473-506

Azerbaycan Müslüman Kimliğinin Oluşmasında Emevilerin Rolü

21-ci Asrin Penceresinden Medeniyet ve Kimlik Beynelxalq Simpoziumun Materialları, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 May 2014, cilt.2, ss.113-134

Osmanlı Belgelerine Göre Meriç Nehri Taşkınları

Uluslararası Osmanlı Devleti'nde Nehrler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 2 - 03 May 2013, cilt.2, ss.545-559

1844 Nüfus Sayımı Niğde Sancağı Yahyalı Kazası Nüfus Defteri

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 19 - 22 September 2012, cilt.2, ss.409-440

1280/(1864-1865) Tarihli Ağnam Defteri ve Değerlendirmesi

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 2011, cilt.1, ss.355-379

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Ali Aktan Armağanı

KAYSERİ’DE İKİ SELÇUKLU MELİKESİ VE İKTİDAR MÜCADELESİ -MAHPERİ HATUN VE MELİKE-İ ADİLİYE-, Tok Özen Kapanşahin Muhittin, Editör, Kimlik, Kayseri, ss.445-468, 2019

Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis

Kanunî Sultan Süleyman’ın İkinci İran Seferi veBitlis Bölgesinde Meydana Gelen Olaylar, Mehmet İnbaşı Mehmet Demirtaş, Editör, Kalkan Matbaacılık, Bitlis, ss.165-180, 2019

İslam Tarihi ve Medeniyeti

II. Murad, Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.165-194, 2017

Understanding Culture

Islamic Invasions to India during Umayyad Caliphate, Prof. Dr. Syed Azharuddin, Editör, Global Art Publications, Aurangabad, ss.220-238, 2017

İslam Tarihi ve Medeniyeti

Ağlebiler, İsmail Hakkı ATÇEKEN / Mustafa Demirci, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.19-84, 2017

Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri

Cihan Sultanı Kanuni’nin İlk Seferi ve Belgrad'ın Fethi, Zafer Gölen - Abidin Temizer , Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.975-1002, 2016

Ağlebiler

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2013