Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2007
  Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları, Türkiye

 • 1995 - 1998
  Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları, Türkiye

 • 1990 - 1995
  Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fak., İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007
  Doktora

  KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN AVRUPA’YA KARŞI TAKİP ETTİĞİ FETİH POLİTİKASI

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi

 • 1998
  Yüksek Lisans

  MEHMED EFENDİ VE “İBTİHACU’T-TEVARİH” ADLI ESERİNİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  İngilizce

 • B1 Orta
  Arapça