Achievements & Reputation

Publication

38

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Congress and Symposium Activities

 • 01 April 2019 - 01 April 2019 KURAMER tarafından düzenlenen "Kur'an ve Pozitif Bilim" Başlıklı Sempozyumda Genel Müzakereci, 27 Nisan 2019, İstanbul

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2019 - 01 April 2019

  Working Group

  Malatya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 "Modern Dönem Tefsir 'Gelenek'inin Tahlili: Yapılanlar, Yapıl(a)mayanlar ve Yapılmaması Gerekenler", İslam ve Yorum Sempozyumu II: 21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2-3 Mayıs 2018 Malatya

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 KURAMER tarafından düzenlenen "Zâhirî Selefî Din Yorumu Sempozyumu" Başlıklı Sempozyumda Genel Müzakereci, 28 Nisan 2018, İstanbul

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2017 - 01 March 2017 "Tefsir Geleneğinin Teşekkülünde Farklı Görüşlerin Etkisi ve Tenkit", İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenenDünden Bugüne Tefsirde Farklı Bakış Açıları ve Tenkid İlmî Toplantı, 4 Mart 2017, Ankara

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 "İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad" Konulu Sempozyumda Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından sunulan "Cihad Ayetleri: Tefsir Birikimine, İslam Geleneğine ve Günümüze Yansımaları" başlıklı tebliğin müzakeresi, KURAMER

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2014 - 01 October 2014 " 'Başlangıçta Tefsir Hadisin Bir Bölümüydü' İddiasının Kaynağı", Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 23-24 Ekim 2014.

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 "Kur’an Kavramlarının Anlamını Belirlemede Artzamanlı ve Eşzamanlı Semantiğin Rolü", 2. Uluslararası Kur'an'ı Yeniden Düşünme -Kur’an Kavramları- Sempozyumu, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, 10-11 Mayıs 2014.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 "Osmanlı Tefsir Literatüründe Hurufilik İzleri -Beyazıd Halife Örneği" Başlıklı tebliğin müzekeresi, Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, Kur'an ve Tefsir Akademisi, 19-21 Eylül 2011.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2010 - 01 November 2010 "Kur'an Meallerinde Erken Dönem Tefsir Literatüründen Yeterince Yararlanılmaması Sorunu", Kur'an'ın Türkçe Mealleri ve Sorunları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 5 Kasım 2010.

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 August 2010 - 01 August 2010 "Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi (XII.-XVIII. Yüzyıllar ve Ayet İçerikli Hat Levhaları Bağlamında), Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar), Kur'an ve Tefsir Akademisi, 2-6 Ağustos 2010.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 " 'Tefsir Nasıl Bir İlimdir?' Tartışmasına Tefsir Müktesebatı Çerçevesinde Bir Yaklaşım", "Tefsir Nasıl Bir İlimdir" Konulu İlmî İhtisas Toplantısı'nda Murat Sülün tarafından sunulan "Tefsir İlim Midir? Nasıl Bir İlimdir" başlıklı tebliğin müzakeresi, İSAV, 15-16 Mayıs 2010.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 August 2009 - 01 August 2009 "Terim, İçerik ve İşlev Analizi Işığında Sosyolojik Tefsir", Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar, Kur'an ve Tefsir Akademisi, 10-14 Ağustos 2009.

  Attendee

  İstanbul , Turkey

 • 01 August 2008 - 01 August 2008 Tarihte ve Günümüzde Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü, Kur'an ve Tefsir Akademisi, 18-23 Ağustos 2008.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • July 2012 Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri

  Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi