Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OKUL TOPLULUĞU ÜYELERİNİN İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SUNDUĞU FIRSAT ALANLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Journal of International Social Research, cilt.12, ss.804-817, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİNGAZETECİ KİMLİĞİ ALGILAMALARI

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.4, ss.543-565, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN ANALYSIS ON TELEVISION VIEWING HABITS AND REASONS THE SAMPLE OF JALALABAD AND KAYSERI

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.11, sa.2, ss.140-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Motivasyonları: Kayseri Örneği

e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, cilt.8, sa.2, ss.207-225, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TV Reklamlarını İzleyen Çocukların Taleplerinin Ailelerinin Satın Alma Davranışına Etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.867-884, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.18, ss.70-85, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet ve Holiganizm Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.32, ss.111-135, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları ve Sorunlarla Başetme Yolları Erciyes Üniversitesi Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.273-297, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORUN ALANLARIVE SORUNLARLA BAŞETME YOLLARI:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.31, ss.273-297, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversites Öğrencilerinin Sorun Alanları ve Sorunlarıyla Başetme Yolları Erciyes Üniversitesi Örneği

Erciyes Üniversitesi sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.31, ss.273-297, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Research on the Media Viewing Habits of Elementary Schoolchildren who Took Media Literacy Courses

e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, cilt.6, ss.752-767, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Research on the Media Viewing Habits of Elementary Schoolchildren who Took Media Literacy Courses

E-Journal of New World Sciences Academy, Humanities, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzleyicilerin Yerel Televizyon Tercihleri Ve Demografik Özellikler İtibarı İle Algısal Farklılıkları

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.10, ss.1055-1083, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Televizyon Bağlamında İzleyici Algılamaları Kayseri İli Üzerine Örnek Çalışma

Akademia Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.109-123, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler ve Demografik Özellikler İtibari İle Algısal Farklılıklar

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, sa.32, ss.271-282, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, ss.1-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK KONTROL: ERCİYESÜNİVERSİTESİÖRNEĞİ”

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, ss.255-262

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA MEDYAYA OLAN GÜVENİ

VII. International Congress on Current Debates in SocialSciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.263

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GAZETECİ KİMLİĞİ ALGISI

ASEADII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2017, ss.48

Job satisfaction and organizational commitment of the media personnel Example of the province of Kayseri

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016

Çalışan Gazetecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Kayseri İli Örneği

II. International Communication Symposium, Kırgızistan, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.1, ss.1211-1223

The Influence of Media Literacy Education on the Media Viewing Habits of Primary School Students

New Directions, 16th International Conference-American University in Beirut, BEIRUT, Lübnan, 28 - 31 Ekim 2011

An Empirical Research On Media Viewing Habits Of Elementary Schoolchildren Who Took Media Literacy Courses: The Kayseri Example

Communication in the Millennium, San Diego/California, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mayıs 2011

An Empirical Research on the Media Viewing Habits of Elementary Schoolchildren who Took Media Literacy Courses

9th International Symposium, Communication in the Millennium, San Diego, California/USA, California, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mayıs 2011

Görsel Basın İşletmelerinde Örgütleme Yapısı: Türkiye Televizyonları Örneği

1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Bosna-Hersek, 1 - 04 Mayıs 2009, cilt.1, ss.589-606

Kitap & Kitap Bölümleri

İslamofobinin Charlie Hebdo Dergisi Twitter Hesabında Paylaşılan Karikatürler Örneğinde İncelenmesi

Medya ve İslamofobi, Hakan Aydın, Metin Eken, Mustafa Derviş Dereli, Editör, Nobel, Ankara, ss.77-97, 2019

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Yeni Medyaya Olan Güven Düzeylerinin İncelenmesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Tahsin Tapur, Selahattin Avşaroğlu, Emel Arslan, Mustafa Kılınç, Editör, Çİzgi, Konya, ss.488-496, 2018

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA MEDYAYA OLAN GÜVENİ

Curent Debates In Media Studies, Evin Doğan ve Emrah Doğan, Editör, IJOPEC PUBLICATION, London-İstanbul, ss.77-91, 2018

Grup, Takım, Ekip Nedir?

Ekip Çalışması ve Liderlik, Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-16, 2017

Job Satisfaction and Organizational Commitment of Media Professionals: The Case of Kayseri

Communication and Digital Media, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay/ Madalina Tomescu, Editör, E-BWN, Bialystok, ss.195-205, 2017

Grup, Takım, Ekip Nedir?

Ekip Çalışması ve Liderlik, Akdağ M., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-16, 2015

Polis Memurlarının Sosyal Medya Kullanımve Kabullenim Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Kayseri Örneği

Sosyal Medya ve Polislik, Hamza ÇAKIR ve Hakan AYDIN, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.21-39, 2015

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları (Kayseri Örneği)

Tarih İçinde Kayseri Basını, HAMZA ÇAKIR, HAKAN AYDIN, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.477-508, 2012

Kayseri'deki Yerel Gazetelerin İnternetteki Görünümleri Üzerine Bir Analiz

Tarih İçinde Kayseri Basını, Çakır H., AydınH. , Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.397-427, 2012

Kayseri'deki Yerel Gazetelerin İnternetteki Görünümleri Üzerine Bir Analiz

Tarih İçinde Kayseri Basını, Hamza Çakır ve Hakan Aydın, Editör, Palet, Konya, ss.397-457, 2012

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları (Kayseri Örneği)

Çakir H Güllü K Koçer M Tanyeri E Tarih İçinde Kayseri Basını Çakır H Aydın H Ed Palet Yayınları Konya ss 477 508, Hamza Çakır ve Hakan Aydın, Editör, Palet, Konya, ss.477-508, 2012