Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2010 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası Bilim Dalı, Türkiye

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2003 Lisans

  Akdeniz Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Para ve Maliye Politikaları Arasında Koordinasyonun Konjonktürel Dalgalanmalar Üzerindeki Etkisi

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Abd

 • 2005 Yüksek Lisans

  Maliye Politikasının Büyüme Üzerine Etkileri: Ampirik Bir İnceleme

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Abd