Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Romatoid Artritli Hastaların Panoramik Radyografik Bulgularının Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması.

ERDİS Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi 26-29 Şubat 2020 Kayseri /Türkiye, 26 - 29 February 2020

Periapikal kist ve granülom tanılı 12 lezyonun geriye dönük kıbt bulgularının ve gri skala değerlerinin incelenmesi.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Uluslararası Kongresi ‘’8. Bilimsel Toplantısı’’., 25 - 26 April 2019

Çenelerde Görülen Multifokal Santral Dev Hücreli Granüloma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi.

II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 15-16-17 Mart 2019 Malatya /Türkiye., 15 - 17 March 2019

Periodontal hastalıklı bireylerde masseter kası kalınlığının değerlendirilmesi.

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018/ Ankara., 27 - 30 September 2018

Çenelerin Santral Dev Hücreli Granüloması: 13 Hastanın Retrospektif Radyografik Analizi.

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018 / Ankara, 27 - 30 September 2018

Anterior palatal açikliği olan canalis sinuosus varyasyonlari.

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018/ Ankara., 27 September 2017 - 30 September 2018

Periapikal Lezyonların Değerlendirilmesinde USG’nin Avantaj ve Kısıtlılıkları.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi ‘’7. Bilimsel Toplantısı’’., 13 - 15 April 2017

Damağın pleomorfik adenomu: bir vaka sunumu.

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül 2017 / İstanbul., 21 - 24 September 2017

Preoperatif and postoperative ultrasonographic findings of pyogenic granuloma causing hard tissue resorption.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi ‘’7. Bilimsel Toplantısı’’. 13-15 Nisan 2017 / Eskişehir, 13 - 15 April 2017

Yaş cinsiyet ve maksiller santral kesicilerin varlığının veya eksikliğinin nazopalatin kanal bölgesindeki vestibular alveolar kemik kalınlığına etkisi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1.Uluslararası Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Fanconi Anemisinde Ağız Bulguları: Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan 2013/ Erzurum, 25 - 28 April 2013

Bir Grup Türk Toplumunda Sinuosus Kanalın Varlığının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan 2013/ Erzurum, 25 - 28 April 2013

Daimî ve Süt Dişlenmeyi Etkileyen Nadir Görülen Bir Durum: Dentinal Displazi Tip I.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-28 Nisan 2012 / Malatya, 26 - 28 April 2012

Türk Toplumunda Üçüncü Molar Dişlerin Retrospektif Radyografik Analizi

TDB 18. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-28 Mayıs 2011 / İstanbul, 26 - 28 May 2011

Maksillofasiyal Bölgede Yaygın Arteriovenöz Malformasyon ve Flebolitler: Bir Olgu Sunumu

TDB 18. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-28 Mayıs 2011 / İstanbul, 26 - 28 May 2011

Solitary Median Maxillary Central Incisor (SMMCI) Syndrome: A Case Report

XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June 2010 / İstanbul., 2 - 05 May 2010

A Unique Variation of Mandible: Tetrafid Condyle: A Case Report

XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June 2010 / İstanbul., 02 May 2010

Osteoma ile Karışabilecek Büyük Boyutta Tükürük Bezi Taşı: Olgu Sunumu

EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım 2009 / İzmir, 6 - 08 November 2009

Periodontal Hastalığı Taklit Eden Yassı Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu

EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım 2009 / Izmir, 6 - 08 November 2009

Ameloblastik Fibro Odontoma : Olgu Sunumu

6-8 Kasım 2009 EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi / İzmir, 6 - 08 November 2009

Çenelerde Gözlenen Osteoskleroz Sıklığı ve Lokalizasyonu

EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım 2009 / İzmir, 6 - 08 November 2009

Malin Epitelyal Tümör: Olgu Sunumu

EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım 2009 / İzmir, 6 - 08 November 2009

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

77

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

129

H-Index (Scopus)

6

Project

3

Open Access

4