Maksillofasiyal Bölgedeki Yüzeyel Lenf Nodlarının Ultrasonografik Değerlendirmesi


ŞİŞMAN Y., ETÖZ M.

urkiye Klinikleri Journal of Oral and Maxillofacial Radiology-Special Topics, vol.2, no.3, pp.59-64, 2016 (Peer-Reviewed Journal)