Dr.Öğr.Üyesi

MEHMET ALİ BAHAR


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi A.B.D.

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --Dilbilim, Türkiye

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

4MAT Öğretim Düzenine Göre Gerçekleştirilen Üstbilişsel Okuma Eğitiminin Üstbilişsel Okuma Stratejisini Kullanma ve Olgusal Bilgilendirici Metinleri Anlama Düzeyine Etkisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü

2010

2010

Yüksek Lisans

Türkçe Öğretiminde Şiir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

NVivo İleri Düzey

Ölçme ve Değerlendirme

Anı Yayıncılık

2016

2016

NVivo Başlangıç Düzey

Ölçme ve Değerlendirme

Anı Yayıncılık

Araştırma Alanları

Türkçe Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2018 - 2020

2018 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Yozgat Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Araştırma Görevlisi Dr.

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2011 - 2017

2011 - 2017

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

2011 - 2011

2011 - 2011

Araştırma Görevlisi

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - 2018

2018 - 2018

Merkez Müdürü

Amasya Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi, --

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Okuma Eğitimi

Lisans

Lisans

Türk Dil Bilgisi III

Lisans

Lisans

Anlambilim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sözbilimsel Yapı Kuramı Çerçevesinde Akademik Yazma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Okuma Ediminin Beyin Bilimsel Temelleri

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Doktora

Doktora

Dil Eğitiminde Metin Dilbilim

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Lisans

Lisans

Türk Dil Bilgisi II

Lisans

Lisans

Dil Eğitiminin Temel Kavramları

Lisans

Lisans

Türkçenin Güncel Sorunları

Lisans

Lisans

Türk Dil Bilgisi II: Cümle ve Metin Bilgisi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Lisans

Lisans

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Lisans

Lisans

Türk Halk Edebiyatı I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması II

Lisans

Lisans

Türk Dili II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi I

Lisans

Lisans

Türk Dil Bilgisi I

Lisans

Lisans

Türk Dili I

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi I

Lisans

Lisans

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Lisans

Lisans

Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Eğitim

Lisans

Lisans

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

Lisans

Lisans

Türk Edebiyatında Mizah

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2018 - 2018

2018 - 2018

Akademik Yazma II: Metin Dil Bilim Bağlamında Akademik Söylem Oluşturma

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2018 - 2018

2018 - 2018

Akademik Yazma I: Bilim ve Yayın Etiği

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2018 - 2018

2018 - 2018

Şehit Türkçe Öğretmeni Mehmet Zekî Ketanî Bey ve Öğretmen Sorumluluğu

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Türkçenin Bilim Dili Olarak Kullanılmasında İlk Bilimsel Araştırma Olmaları Mahiyetiyle Tez Önerileri ve Tezler

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Bilimsel Araştırmalarda Türkçenin Kullanımı

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Araştırma Raporlarında Net İfade Açısından Dil Bilgisinin Önemi

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Hangisini Yazmalı: Eğitim Literatürü ve Türkçe Yazım Kılavuzunda Farklı Kullanımlar

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Akademik Yazım Kuralları ve Etik İlkeler

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Uluslararası Bilimsel Yazım Esasları ve Ülkemiz Enstitülerinin Tez-Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzlarının Uyumluluğu

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Tez Önerisi Hazırlama Sürecinde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Araştırma Bölümleriyle İlgili Kavram İkilemleri

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Araştırmalarda Evren ve Örneklem

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Araştırmanın Gerçek Sınırlılıkları

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Bilimsel Araştırmalarda Temel İçerik Özellikleri

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Bilimsel Araştırmalarda Biçimsel Yazım Kuralları

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Eğitim Araştırmalarında Etik Dışı Davranışlar

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Eğitim Araştırmalarında Yapılan Ölçmelerin Güvenirliği Konusunda Yaşanan Paradigma Değişimleri

Akademik Birimler - Eğitim

Bahar M. A. , Pektaş S.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Problems in Teaching the letter <g> in Turkish Sound Based Literacy Education

BAHAR M. A.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.46, sa.206, ss.181-212, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Autonomus teacher training eligibility of the Council of Higher Education’s 2018 Turkish Language Teaching undergraduate program: A mixed method research

Bahar M. A.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.0, sa.0, ss.1-11, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İkinci Dil Edinimi Sürecinde Çizgi Filmlerin Rolü: Eleştirel Bir Bakış

BAHAR M. A. , PEÇENEK D.

Millî Eğitim Dergisi, cilt.48, sa.223, ss.245-265, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Konuşma Eğitimi Bağlamında Tansel Masalları ve Söylem Belirleyiciler Üzerine Bir İnceleme

BAHAR M. A.

Balıkesir Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.37, ss.253-274, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma Durumları

BAHAR M. A. , TEMİZYÜREK F.

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.17, ss.470-492, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Alımlama Estetiği ve Gösterge Bilim Açısından Türkçe Eğitiminde Şiir Türünden Metinlerden Yararlanmaya Eleştirel Bir Yaklaşım

BAHAR M. A. , Yüce K.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12, sa.5, ss.993-1010, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Oğuz Tansel’in Derlediği ve Yazdığı Masallarda Çok Söylemlilik

BAHAR M. A.

Idil Journal of Art and Language, cilt.5, sa.19, ss.75-103, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Uzmanlık Sorunu

Özbay M., BAHAR M. A.

Aydın TÖMER Dil Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitaplarının Dil Bilgisi Öğretimi Açısından İncelenmesi

BAHAR M. A.

kuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları/Research in Reading Writing Instruction, cilt.3, sa.1, ss.9-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Lisansüstü Eğitimde Akademik Yazma ve Önemi

BAHAR M. A.

International Journal of Language Academy, cilt.2, sa.5, ss.209, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi

ÖZBAY M., BAHAR M. A.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.1, sa.1, ss.158-177, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kadın Duyarlılığının Şarkılara Yansıması Bakımından Ünzile ve Adım Kadın Şarkıları Üzerine

BAHAR M. A.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi EKAM Bülteni, sa.2, ss.3-6, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Güncel Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına Türkçe Öğretimi Açısından Eleştirel Bir Bakış

BAHAR M. A.

Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

2019

2019

The Impact of Teaching Learning Strategies directed towards Elementary Students on Learner Autonomy

KÖSTERELİOĞLU İ., BAHAR M. A. , AKIN KÖSTERELİOĞLU M., EMÜL N.

International Conference on Lifelong Education and For All 2019, Baku, Azerbaycan, 09 Temmuz 2019

2018

2018

Yetinmeci Program Çerçevesinde Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çift Geçişlilik

BAHAR M. A.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Hazırlıklı Ve Hazırlıksız Konuşma Etkinliklerinde Söylem Belirleyicisi Kullanma Durumları

KAYA E., BAHAR M. A. , KAYGISIZ Ç.

10. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

2017

2017

Üstbilişsel Okuma Performansının Ölçme Ve Değerlendirilmesinde Çok Yüzeyli Rasch Analizi

BAHAR M. A.

10. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

2017

2017

Diller Arası Benzemezlik Bakımından Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Öneriler

TEMİZYÜREK F., BAHAR M. A.

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

2017

2017

Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma düzeyleri

TEMİZYÜREK F., BAHAR M. A.

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Türk Dili Edebiyatı Ders Kitaplarının Düşünce Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

TEMİZYÜREK F., BAHAR M. A.

Prof. Dr. M. Fuat Köprülü Anısına II. Türk Dili ve Edebiyatları Eğitimi Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017

2016

2016

Konuşma Eğitimi Bağlamında Tansel Masalları ve Söylem Belirleyiciler

BAHAR M. A.

Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Türkçe Öğretiminde Öz Belirleme

Bahar M. A.

Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Merve Müldür,Serkan Aslan, Editör, Anı, Ankara, ss.299-328, 2021

2021

2021

Dilbilimin Temel Kavramları

Bahar M. A.

Türkçe Eğitiminin Temel Kavramları , Sedat Karagül,Erhan Şen, Editör, Eğiten, Ankara, ss.117-178, 2021

2021

2021

Metindilbilim ve Türkçe Öğretimi

Bahar M. A.

Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış El Kitabı, T. Türkben,F. Temizyürek, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.435-472, 2021

2021

2021

Yabancı Dil Eğitiminde Yaratıcılık

Bahar M. A.

Soru ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı, E. Boylu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.191-196, 2021

2021

2021

Ortaokul Türkçe Öğretim Programında İçerik

Bahar M. A.

Türkçe Öğretmeninin Rehberi Öğretim Programı, Serkan Aslan,Nil Didem Şimşek, Editör, Anı, Ankara, ss.71-108, 2021

2020

2020

Okuma Edimi

Bahar M. A.

Anı Yayıncılık, Ankara, 2020

2020

2020

Üstbilişsel Okuma Stratejisi Eğitimi için 4MAT'a Uygun Bir İzlence Önerisi

Bahar M. A.

Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, Gülsün Leylâ Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editör, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, ss.237-256, 2020

2020

2020

19. Yüzyıl Okuma Eğitimine Felsefî Bir Bakış

BAHAR M. A.

Eğitime Adanmış Yarım Asır Prof. Dr. Tayip Duman’xxa Armağan, Demir, Fatih Peker Ünal, Dilşat, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.149-161, 2020

2020

2020

Bitişik Eğik ve Dik Temel Yazı Bağdaşmazlığının Yazma Sürecine Yansımaları

BAHAR M. A.

Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür Dr. Asiye Duman’xxa Armağan, Kalenderoğlu, İhsan Kanık Uysal, Pınar, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.559-577, 2020

2018

2018

Üstbilişsel Okuma Stratejisi Eğitimi Üzerine Eleştirel Bir Gözden Geçirme

BAHAR M. A.

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gıyasettin Aytaş, Aliye Uslu Üstten, Editör, Akçağ, Ankara, ss.808-872, 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - 2020

2018 - 2020

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Üye

Ödüller

Haziran 2008

Haziran 2008

Eğitim Fakültesi Birinciliği

Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

Burslar

2012 - 2016

2012 - 2016

Yurt İçi Doktora Bursu

TÜBİTAK

Duyurular & Dokümanlar

TÖP 108 Dil Eğitiminin Temel Kavramları Ders İzlencesi
Ders Notu
1.03.2021

TÖP 108 Dil Eğitiminin Temel Kavramları Ders İzlencesi

TÖP 108-Dil Eğitiminin Temel Kavram....docx Creative Commons License

TÖP 306 Metindilbilim Ders İzlencesi
Ders Notu
1.03.2021

TÖP 306 Metindilbilim Ders İzlencesi

TÖP 306-Metindilbilim Ders İzlences....docx Creative Commons License

TÖP 304 Konuşma Eğitimi Ders İzlencesi
Ders Notu
1.03.2021

TÖP 304 Konuşma Eğitimi Ders İzlencesi

TÖP 304-Konuşma Eğitimi Ders İzlenc....docx Creative Commons License

TÖP 208 Türk Dil Bilgisi IV Ders İzlencesi
Ders Notu
1.03.2021

TÖP 208 Türk Dil Bilgisi IV Ders İzlencesi

TÖP 208-Türk Dil Bilgisi 4 Ders İz....docx Creative Commons License

2020-2021 Bahar Dönemi, Yüksek Lisans, Sözcük Öğretimi Dersi Bağlantı Bilgileri
Duyuru
26.02.2021

Ders Bağlantı Bilgileri:
A Planı:
Windows Team: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af758eec031694063a23611b625deab7b%40thread.tacv2/S%25C3%25B6zc%25C3%25BCk%2520%25C3%2596%25C4%259Fretimi?groupId=2e551da9-81e2-4a17-a757-8b16d254eb2a&tenantId=a4020555-3c67-4136-bd73-407f35fa6427
(Ekibe dersi alan arkadaşları üye olarak eklediğimde, katılımınız olanaklı olacaktır.)

B Planı: Zoom
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77187089932?pwd=YXJPa0FoUGpBdUkvQmdYRW1YYW5Xdz09
Meeting ID: 771 8708 9932
Şifre OBİSİS üzerinden gönderilmiştir.


2020-2021 Bahar Dönemi, Yüksek Lisans Programı, Dil Eğitiminde Sesbilim Dersi Bağlantı Bilgileri
Duyuru
26.02.2021

Ders Bağlantı Bilgileri:
A Planı:

Windows Team:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a241982bf546147bc944382fe4a68fee7%40thread.tacv2/Dil%2520E%25C4%259Fitiminde%2520Sesbilim?groupId=66ddba72-98a1-4a13-bbcd-e726109b5db7&tenantId=a4020555-3c67-4136-bd73-407f35fa6427

 (Ekibe üyelik başvurusunda bulunduğunuzda dersi alan arkadaşlarımızı onaylayacağım, ekibe dahil edeceğim.)

B Planı:

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/79874499957?pwd=N1FseGkxR2JFTXYwUEJnWUFzYVQxUT09
Meeting ID: 798 7449 9957

Şifre OBİSİS üzerinden gönderilmiştir.

2020-2021 Bahar Dönemi, Doktora, Dil Eğitiminde Anlam Bilim Dersi Bağlantı Bilgileri
Duyuru
26.02.2021

A Planı: Windows Team: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afbb5778b085846368b892010cf44a7ed%40thread.tacv2/conversations?groupId=0c8f9f04-1226-4763-9989-df4a45904365&tenantId=a4020555-3c67-4136-bd73-407f35fa6427

(Ekibe üyelik başvurusunda bulunduğunuzda dersi alan arkadaşlarımızı onaylayacağım, ekibe dahil edeceğim.)

B Planı: (Katılamama durumunda ikinci derste buna geçilecektir.)

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/2685608484?pwd=OERmdDkyL2FXYU1aNWozclZ1STNXdz09

Şifre OBİSİS üzerinden ulaştırılmıştır:


Meeting ID: 268 560 8484


TÖP 305 Dilbilim Ders İzlencesi
Ders Notu
5.10.2020

TÖP 305 Dilbilimi Ders İzlencesi

TÖP 305-Dilbilimi Ders İzlencesi.do....docx Creative Commons License

TÖP 303 Okuma Eğitimi Ders İzlencesi
Ders Notu
5.10.2020

TÖP Okuma Eğitimi Ders İzlencesi

TÖP 303- Okuma Eğitimi Ders İzlence....docx Creative Commons License

2020-2021 Güz Dönemi, Yüksek Lisans, Sözbilimsel Yapı Kuramı Çerçevesinde Akademik Yazma Dersi
Duyuru
5.10.2020

Yüksek lisans kapsamında Sözbilimsel Yapı Kuramı Çerçevesinde Akademik Yazma dersi için katılım bilgileri aşağıdaki gibidir. Dersi alan öğrencilere önemle duyurulur.

https://us04web.zoom.us/j/71698863499?pwd=VThXVWVudmhQMHdSQ0lnWVMzdmRXZz09

Meeting ID: 716 9886 3499

2020-2021 Güz Dönemi, Yüksek Lisans,Okuma Ediminin Beyin Bilimsel Temelleri
Duyuru
5.10.2020

Yüksek lisans programına kayıtlı olan ve Okuma Ediminin Beyin Bilimsel Temelleri dersini seçen öğrencilerimiz, aşağıdaki bağlantıları kullanarak derse katılabilirler.

https://us04web.zoom.us/j/75580676728?pwd=OUlpWDVTYmtiZGtDb0xSajl0OXRXZz09

Meeting ID: 755 8067 67282020-2021 Güz Dönemi, Doktora, Dil Eğitiminde Metindilbilim
Duyuru
5.10.2020

Doktora programına kayıtlı olup Dil Eğitiminde Metindilbilim dersini alanlar için katılım bilgileri aşağıdaki gibidir. Önemle duyurulur.

https://us04web.zoom.us/j/74452950447?pwd=eUhnZXB0cE5GbURISXFtS2YzMElRQT09

Meeting ID: 744 5295 0447

TÖP 001 Anlambilim Ders İzlencesi
Ders Notu
5.10.2020

TÖP 001 Anlam Bilim Ders İzlencesi

TÖP 001-Anlam Bilim Ders İzlencesi.....docx Creative Commons License

TÖP 209 Türk Dil Bilgisi III Ders İzlencesi
Ders Notu
5.10.2020

TÖP 209 Türk Dil Bilgisi III Ders İzlencesi

TÖP 209- Türk Dil Bilgisi 3 Ders İz....pdf Creative Commons License

Ders Dökümanları