Dr.Öğr.Üyesi

MEHMET ALİ BAHAR


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi A.B.D.

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --Dilbilim, Türkiye

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

4MAT Öğretim Düzenine Göre Gerçekleştirilen Üstbilişsel Okuma Eğitiminin Üstbilişsel Okuma Stratejisini Kullanma ve Olgusal Bilgilendirici Metinleri Anlama Düzeyine Etkisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü

2010

2010

Yüksek Lisans

Türkçe Öğretiminde Şiir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Türkçe Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2018 - 2020

2018 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Yozgat Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Araştırma Görevlisi Dr.

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2011 - 2017

2011 - 2017

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

2011 - 2011

2011 - 2011

Araştırma Görevlisi

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - 2018

2018 - 2018

Merkez Müdürü

Amasya Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi, --

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Lisans

Lisans

Türk Dil Bilgisi II

Lisans

Lisans

Dil Eğitiminin Temel Kavramları

Lisans

Lisans

Türkçenin Güncel Sorunları

Lisans

Lisans

Türk Dil Bilgisi II: Cümle ve Metin Bilgisi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Lisans

Lisans

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Lisans

Lisans

Türk Halk Edebiyatı I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması II

Lisans

Lisans

Türk Dili II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi I

Lisans

Lisans

Türk Dil Bilgisi I

Lisans

Lisans

Türk Dili I

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi I

Lisans

Lisans

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Lisans

Lisans

Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Eğitim

Lisans

Lisans

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

Lisans

Lisans

Türk Edebiyatında Mizah

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İkinci Dil Edinimi Sürecinde Çizgi Filmlerin Rolü: Eleştirel Bir Bakış

BAHAR M. A. , PEÇENEK D.

Millî Eğitim Dergisi, cilt.48, ss.245-265, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Konuşma Eğitimi Bağlamında Tansel Masalları ve Söylem Belirleyiciler Üzerine Bir İnceleme

BAHAR M. A.

Balıkesir Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.253-274, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma Durumları

BAHAR M. A. , TEMİZYÜREK F.

International Journal of Language Academy, cilt.5, ss.470-492, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Alımlama Estetiği ve Gösterge Bilim Açısından Türkçe Eğitiminde Şiir Türünden Metinlerden Yararlanmaya Eleştirel Bir Yaklaşım

BAHAR M. A. , Yüce K.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12, ss.993-1010, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Oğuz Tansel’in Derlediği ve Yazdığı Masallarda Çok Söylemlilik

BAHAR M. A.

Idil Journal of Art and Language, cilt.5, ss.75-103, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Uzmanlık Sorunu

Özbay M., BAHAR M. A.

Aydın TÖMER Dil Dergisi, cilt.1, ss.1-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitaplarının Dil Bilgisi Öğretimi Açısından İncelenmesi

BAHAR M. A.

kuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları/Research in Reading Writing Instruction, cilt.3, ss.9-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Lisansüstü Eğitimde Akademik Yazma ve Önemi

BAHAR M. A.

International Journal of Language Academy, cilt.2, ss.209, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi

ÖZBAY M., BAHAR M. A.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.1, ss.158-177, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kadın Duyarlılığının Şarkılara Yansıması Bakımından Ünzile ve Adım Kadın Şarkıları Üzerine

BAHAR M. A.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi EKAM Bülteni, ss.3-6, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Güncel Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına Türkçe Öğretimi Açısından Eleştirel Bir Bakış

BAHAR M. A.

Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

2019

2019

Ses Temelli İlk Okuma Yazma Öğretiminde ğ nin Öğretimiyle İlgili Sorunlar

ERGENÇ H. İ. , BAHAR M. A.

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

2019

2019

Bitişik Eğik ve Dik Temel Yazı Bağdaşmazlığının Yazma Sürecine Yansımaları

BAHAR M. A.

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

2019

2019

The Impact of Teaching Learning Strategies directed towards Elementary Students on Learner Autonomy

KÖSTERELİOĞLU İ., BAHAR M. A. , AKIN KÖSTERELİOĞLU M., EMÜL N.

International Conference on Lifelong Education and For All 2019, Baku, Azerbaycan, 09 Temmuz 2019

2018

2018

Türkçe Öğretiminde Öğrenme Stilleri ve Beyin Çalışma Düzenini Birleştiren Uygulanabilir Bir İzlence: 4MATÖğretim Düzeni

BAHAR M. A.

11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

2018

2018

Yetinmeci Program Çerçevesinde Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çift Geçişlilik

BAHAR M. A.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Hazırlıklı Ve Hazırlıksız Konuşma Etkinliklerinde Söylem Belirleyicisi Kullanma Durumları

KAYA E., BAHAR M. A. , KAYGISIZ Ç.

10. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

2017

2017

Üstbilişsel Okuma Performansının Ölçme Ve Değerlendirilmesinde Çok Yüzeyli Rasch Analizi

BAHAR M. A.

10. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

2017

2017

Diller Arası Benzemezlik Bakımından Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimine Yönelik Öneriler

TEMİZYÜREK F., BAHAR M. A.

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

2017

2017

Diller Arası Benzemezlik Bakımından Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Öneriler

TEMİZYÜREK F., BAHAR M. A.

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

2017

2017

Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma düzeyleri

TEMİZYÜREK F., BAHAR M. A.

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma Düzeyleri

TEMİZYÜREK F., BAHAR M. A.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Türk Dili Edebiyatı Ders Kitaplarının Düşünce Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

TEMİZYÜREK F., BAHAR M. A.

Prof. Dr. M. Fuat Köprülü Anısına II. Türk Dili ve Edebiyatları Eğitimi Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017

2016

2016

Konuşma Eğitimi Bağlamında Tansel Masalları ve Söylem Belirleyiciler

BAHAR M. A.

Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Üstbilişsel Okuma Stratejisi Eğitimi için 4MAT'a Uygun Bir İzlence Önerisi

Bahar M. A.

Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, Gülsün Leylâ Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editör, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, ss.237-256, 2020

2018

2018

Üstbilişsel Okuma Stratejisi Eğitimi Üzerine Eleştirel Bir Gözden Geçirme

BAHAR M. A.

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gıyasettin Aytaş, Aliye Uslu Üstten, Editör, Akçağ, Ankara, ss.808-872, 2018

Ödüller

Haziran 2008

Haziran 2008

Eğitim Fakültesi Birinciliği

Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

Burslar

2012 - 2016

2012 - 2016

Yurt İçi Doktora Bursu

TÜBİTAK