Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dini Kimliklerin Siber Uzamda Akışkanlaşması

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.9, sa.1, ss.85-115, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bir Din Sosyologu Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, ss.227-244, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL MEDYA VE AKIŞKANLAŞAN DİNİ KİMLİKLER

IV. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, ss.131-140

Liquid Surveillance and Consumption on Social Media

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.220-225

Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine: Peter L. Berger’in Din Fenomenine Yaklaşımı

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015, cilt.1, ss.31-45

Gözetim Toplumunda Sosyal Medya ve Mahremiyetin Dönüşümü

Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 27 - 29 Mart 2015, cilt.1, ss.529-544

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar