Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“TÜRKİYE’DE DİNDARLIK” ARAŞTIRMALARINDA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 January 2022, pp.571-572

Dijital Yayıncılığın İmkânları ve Dini içerikli Dijital Yayınlardaki Hedef Kitle Sorunu

VIII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2021, pp.318-335

Toplumsal Tahayyülü Zorlamak: Ütopya ve Distopya Eserlerinde Din Olgusu

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2021, pp.48-49

Teknoloji, Toplum ve Din Etkileşimi Bağlamında Sosyal Değişimler: “Kültürel Gecikme” Kavramı Etrafında Bir Değerlendirme

IV. INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.229-230

Sosyal Medya ve Akışkanlaşan Dini Kimlikler

IV. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.131-140

Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine: Peter L. Berger’in Din Fenomenine Yaklaşımı

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.1, pp.31-45

Books & Book Chapters

Sanala Veda: Sosyal Medya ve Dönüşen Dindarlık

Sakarya Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2022

Mahremiyetin Dönüşümünün Dini Hayata Etkisi

in: Tüm Yönleriyle Mahremiyet, Şule Albayrak, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.189-212, 2022

Nostalji, Mit ve Gerçeklik Sarkacında Salgını Anlamlandırma: Dini Toplulukların Çevrimiçi Anlatılarının Söylemsel Analizi

in: Rutin ve Hayret: Bir İmkan ve İmtihan Olarak Pandemi, Faruk Karaarslan-Sedat Doğan, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.169-210, 2021

Dijital Kimlikler ve Dönüşen İnsani İlişkilerimiz

in: Sosyal Medya Ahlakı, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.57-66, 2020

Medya ve İslamofobi Araştırmalarına Yönelik Seçilmiş Bir Bibliyografya Denemesi

in: Medya ve İslamofobi , Aydın Hakan, Eken Metin, Dereli Mustafa Derviş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.323-363, 2019

Kültürel Bir Sistem Olarak Din -Clifford Geertz'den Çeviri-

in: Dokuz Din Kuramı, M. Ulu-Ö. Akdağ, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.439-486, 2019

Zaman ve Mekan Bağlamında Modern Şehirlerde Gündelik Hayatın Dönüşümü: Talas Örneği

in: Bir Şehrin Hafızası -Kayseri’de Sosyokültürel Hayat-, Faruk Karaarslan - Mustafa Derviş Dereli, Editor, Büyüyen Ay, İstanbul, pp.119-137, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

1