Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Social Memory: Remembering and Forgetting sociology

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.11, no.3, pp.261-265, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kutsalı Dile Getirmek: Yeni Medya Ortamlarında Din Dilinin Değişen Görünümleri

Yetkin Düşünce, vol.4, no.14, pp.111-120, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Şehrin Değişen Anatomisi ve Dijitalleşen Meydanlar: İmkan mı Tehdit mi?

Düşünen Şehir , vol.2021, no.14, pp.112-117, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Fluidization of Religious Identities on Cyberspace

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.9, no.1, pp.85-115, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Gözetimin Tahakkümünde Modern Şehirler

Düşünen Şehir, no.2, pp.22-31, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Bir Din Sosyologu Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, pp.227-244, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Yayıncılığın İmkânları ve Dini içerikli Dijital Yayınlardaki Hedef Kitle Sorunu

VIII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2021, pp.318-335

Toplumsal Tahayyülü Zorlamak: Ütopya ve Distopya Eserlerinde Din Olgusu

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2021, pp.48-49

Teknoloji, Toplum ve Din Etkileşimi Bağlamında Sosyal Değişimler: “Kültürel Gecikme” Kavramı Etrafında Bir Değerlendirme

IV. INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.229-230

Sosyal Medya ve Akışkanlaşan Dini Kimlikler

IV. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.131-140

Liquid Surveillance and Consumption on Social Media

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.220-225

Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine: Peter L. Berger’in Din Fenomenine Yaklaşımı

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.1, pp.31-45

Gözetim Toplumunda Sosyal Medya ve Mahremiyetin Dönüşümü

Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Turkey, 27 - 29 March 2015, vol.1, pp.529-544

Books & Book Chapters

Nostalji, Mit ve Gerçeklik Sarkacında Salgını Anlamlandırma: Dini Toplulukların Çevrimiçi Anlatılarının Söylemsel Analizi

in: Rutin ve Hayret: Bir İmkan ve İmtihan Olarak Pandemi, Faruk Karaarslan-Sedat Doğan, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.169-210, 2021

Dijital Kimlikler ve Dönüşen İnsani İlişkilerimiz

in: Sosyal Medya Ahlakı, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.57-66, 2020

Medya ve İslamofobi Araştırmalarına Yönelik Seçilmiş Bir Bibliyografya Denemesi

in: Medya ve İslamofobi , Aydın Hakan, Eken Metin, Dereli Mustafa Derviş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.323-363, 2019

Kültürel Bir Sistem Olarak Din -Clifford Geertz'den Çeviri-

in: Dokuz Din Kuramı, M. Ulu-Ö. Akdağ, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.439-486, 2019

Zaman ve Mekan Bağlamında Modern Şehirlerde Gündelik Hayatın Dönüşümü: Talas Örneği

in: Bir Şehrin Hafızası -Kayseri’de Sosyokültürel Hayat-, Faruk Karaarslan - Mustafa Derviş Dereli, Editor, Büyüyen Ay, İstanbul, pp.119-137, 2017

Other Publications