Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Murad-ı İlahinin Anlaşılması ve Yorumlanması ile İlgili Ontolojik Zorluklar

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, sa.28, ss.67-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MURÂD I İLÂHÎNİN ANLAŞILMASI VEYORUMLANMASI İLE İLGİLİ ONTOLOJİKZORLUKLAR

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, cilt.2015, sa.28, ss.67-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hamdi Yazır'da Hak Kavramı

BILIMNAME, sa.22, ss.61-85, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mana İle Hüküm Ayrımında Tefsir İlminin Yeri

İslâmî İlimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.199-214, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mana ile Hüküm Ayrımında Tefsir İlminin Yeri

İslami Araştırmalar, cilt.5, sa.1, ss.199-214, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur'an'ı Kerim Işığında Sabır Kavramı

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.12, ss.263-285, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tefsir İlminin Özellikleri ve İlimler İçindeki Yeri

İslami İlimlerde Metodoloji/Usul-III/3, Tefsir Nasıl Bir İlimdir, Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2010, ss.160-195

Tefsir Usulünün Felsefesi et Teysir fi Kavaidi İlmi t Tefsir Örneği

Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları -I-, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Ağustos 2010, ss.295-314

Tefsir Usulüne Duyulan İhtiyaç

Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü, İstanbul, Türkiye, 18 - 23 Ağustos 2008, ss.401-419

Kitap & Kitap Bölümleri