Kur'an'ı Kerim Işığında Sabır Kavramı


DEMİRCİ M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.12, ss.263-285, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.263-285

Özet

Makalede Kur'an’ı Kerim'de zikri geçen ahlâki kavramlardan birisi olan sabır

ele alınmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında sabrın sözlüklerdeki anlamı

incelenerek tanımına dair bazı ön bilgilere yer verilmiştir.

Bir kavram olarak sabrın anlamının açık olarak ortaya konabilmesi için,

sabırla ilgili olduğu görülen hilm, cehl ve cezu’ gibi bazı kavramlar incelenmiş,

kavrama zaman içerisinde ne gibi anlamlar yüklendiğini ortaya koyabilmek için de,

İslam öncesi dönemdeki anlamıyla Kur'an’ın indiği dönem içindeki anlamları

arasında karsılaştırmalar yapılmıştır. İslamî ilimlerin ve fikir akımlarının gelişme

gösterdiği sonraki dönemde ise kavram, daha çok tasavvuf geleneği içerisinde ele

alinmiş ve çeşitli sekilerde değerlendirilmiştir.

Kur'an bağlamında sabır kavramı takva, tevekkül, şükür ve namaz gibi

kelimelerle birlikte zikredilmektedir. Çalışmada bunlar ile sabır arasındaki ilişkinin

ne olduğuna kısaca temas edilmiştir.

Son olarak kavram, ruhi ve ahlâkî açıdan ele alınmış ve Kur'an'ın bakış açısı

ortaya konmaya çalışılmıştır.