Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2013 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Türkiye

 • 2003 - 2008 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı /, Türkiye

 • 1997 - 2003 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 20151st Workshop on Sleep and Epilepsy in Children

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Italy

 • 2015Ölçme Değerlendirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi

 • 2014Çocuk Nörolojisi Nöromusküler Hastalıklar Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği

 • 2014Tıp Eğitiminde Program Değerlendirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi

 • 2014Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ERCİYES UNİVERSİTESİ-(TÜBİTAK)

 • 2013Eğitim Becerileri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi

 • 2013Teoriden Pratiğe Lundbeck EMG Kursu. 16-17 Şubat 2013, Kayseri- Türkiye.

  Sağlık ve Tıp , Teoriden Pratiğe Lundbeck EMG Kursu. 16-17 Şubat 2013, Kayseri- Türkiye.

 • 2013Pediatik Nörolojide İleri EEG Kursu. 11-13 Ocak 2013, Antalya, Türkiye.

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği.

 • 2012II. Temel EEG Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği.2-4 Kasım 2012

 • 2012Çocuklarda İleri Yaşam Derneği Kursu.

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi

 • 2011Epilepsi Kursu.

  Sağlık ve Tıp , 13.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

 • 2010Çocuk Yoğun Bakım Kursu.

  Sağlık ve Tıp , 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22 Ekim 2010

 • 2010Yenidoğan Mekanik Ventilasyon ve CPAP Kursu.

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 21 Ekim 2010,

 • 2010Sürekli Eğitim Semineri. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği.

  Sağlık ve Tıp , Sürekli Eğitim Semineri. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği.

 • 2010Epilepside EEG günleri

  Sağlık ve Tıp , . 07-09 Mayıs 2010, Şile- Türkiye.

 • 2008Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Araştırmacılar için)

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu. 20 Ağustos 2008, Kayseri-Türkiye.

 • 2008Kardiyopulmoner Resusitasyon.

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi. 29-30 Mayıs 2008. Kayseri, Türkiye.

 • 2006Basic Course in Laboratory Animals Science.

  Sağlık ve Tıp , Erciyes University School of Medicine Certificate of Attendance. 27-28 May 2006, Kayseri, Turkey

 • 2005Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası.

  Sağlık ve Tıp , 3-5 Ekim 2005, Kayseri, Türkiye.

 • 2005Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu.

  Sağlık ve Tıp , II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. 8-12 Haziran 2005, Nevşehir, Türkiye.