Doç.Dr.

Mehmet CANPOLAT


TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİL.

E-posta: drmehmetcanpolat@gmail.com
Diğer E-posta: mcanpolat@erciyes.edu.tr
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 25478
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 25143
Fax Telefonu: +90 352 437 5825
Web: http://aves.erciyes.edu.tr/3915/

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Tıpta Yandal Uzmanlık

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Türkiye

2003 - 2008

2003 - 2008

Tıpta Uzmanlık

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı /, Türkiye

1997 - 2003

1997 - 2003

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Tıpta Uzmanlık

“Kayseri Merkez İlçe 7-17 Yaş Okul Çocuklarında Epilepsi Prevalansının Araştırılması ”.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

2008

2008

Tıpta Uzmanlık

“Çoçukluk Çağı Kronik Hepatit B Olgularında Uzun Süreli İzlem, Tedavi ve Prognoz”

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı /

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

1st Workshop on Sleep and Epilepsy in Children

Italy

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ölçme Değerlendirme Kursu

Erciyes Üniversitesi

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çocuk Nörolojisi Nöromusküler Hastalıklar Kursu

Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Tıp Eğitiminde Program Değerlendirme Kursu

Erciyes Üniversitesi

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

ERCİYES UNİVERSİTESİ-(TÜBİTAK)

2013

2013

Sağlık ve Tıp

Eğitim Becerileri Kursu

Erciyes Üniversitesi

2013

2013

Sağlık ve Tıp

Teoriden Pratiğe Lundbeck EMG Kursu. 16-17 Şubat 2013, Kayseri- Türkiye.

Teoriden Pratiğe Lundbeck EMG Kursu. 16-17 Şubat 2013, Kayseri- Türkiye.

2013

2013

Sağlık ve Tıp

Pediatik Nörolojide İleri EEG Kursu. 11-13 Ocak 2013, Antalya, Türkiye.

Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği.

2012

2012

Sağlık ve Tıp

II. Temel EEG Kursu

Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği.2-4 Kasım 2012

2012

2012

Sağlık ve Tıp

Çocuklarda İleri Yaşam Derneği Kursu.

Erciyes Üniversitesi

2011

2011

Sağlık ve Tıp

Epilepsi Kursu.

13.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

2010

2010

Sağlık ve Tıp

Çocuk Yoğun Bakım Kursu.

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22 Ekim 2010

2010

2010

Sağlık ve Tıp

Yenidoğan Mekanik Ventilasyon ve CPAP Kursu.

Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 21 Ekim 2010,

2010

2010

Sağlık ve Tıp

Epilepside EEG günleri

. 07-09 Mayıs 2010, Şile- Türkiye.

2010

2010

Sağlık ve Tıp

Sürekli Eğitim Semineri. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği.

Sürekli Eğitim Semineri. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği.

2008

2008

Sağlık ve Tıp

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Araştırmacılar için)

Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu. 20 Ağustos 2008, Kayseri-Türkiye.

2008

2008

Sağlık ve Tıp

Kardiyopulmoner Resusitasyon.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi. 29-30 Mayıs 2008. Kayseri, Türkiye.

2006

2006

Sağlık ve Tıp

Basic Course in Laboratory Animals Science.

Erciyes University School of Medicine Certificate of Attendance. 27-28 May 2006, Kayseri, Turkey

2005

2005

Sağlık ve Tıp

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası.

3-5 Ekim 2005, Kayseri, Türkiye.

2005

2005

Sağlık ve Tıp

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu.

II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. 8-12 Haziran 2005, Nevşehir, Türkiye.

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Nöroloji, Nöroloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2013 - 2016

2013 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hipotonik İnfant

Lisans

Lisans

“Çocuklarda Psikomotor Gelişme”

Lisans

Lisans

“Nörolojik Muayene”

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Tıpta Uzmanlık

Yenidoğan Konvulziyonlarının Geç Dönem Nörolojik Sorunlarının Değerlendirilmesi

CANPOLAT M.

S.Alçı(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Topical sirolimus for the treatment of angiofibromas in tuberous sclerosis

ÇİNAR S. L. , Kertal D., Bayram A. K. , CANPOLAT M. , BORLU M. , FERAHBAS A., et al.

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, cilt.83, ss.27-32, 2017 Özet

2016

2016

Brain diffusion tensor imaging in children with tuberous sclerosis

DOGAN M. S. , GUMUS K. Z. , KOC G., DOGANAY S., PER H. , Gorkem S. B. , et al.

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL IMAGING, cilt.97, ss.171-176, 2016 Özet

2016

2016

Lack of serum antineuronal antibodies in children with autism

BAYRAM A. , KARDAŞ F. , DEMİRCİ E. , GÖKAHMETOĞLU S. , ÖZMEN S. , CANPOLAT M. , et al.

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.117, ss.77-79, 2016 Özet

2012

2012

Niemann-Pick disease and hemophagocytic syndrome

TORUN Y. A. , CANPOLAT M. , Ozdemir M. A. , ASLAN D., KENDİRCİ M.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.222-224, 2012 Özet

2010

2010

Short Distance Falls and Shaken Baby Syndrome: Case Report

Yagmur F. , ASİL H. , CANPOLAT M. , Per H., COSKUN A.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.766-771, 2010 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Konvülsiyonlu Çocuğa Yaklaşım

CANPOLAT M. , KAYA ÖZÇORA G. D. , KUMANDAŞ S.

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi / Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.8, ss.353-368, 2017

2016

2016

Clinical Characteristics of Cases with Spinal Muscular Atrophy

CANPOLAT M. , Bayram A. K. , Bahadir O. , PER H. , GÜMÜŞ H. , DÜNDAR M. , et al.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.14, ss.18-22, 2016 Özet

2015

2015

Cerebral cavernous hemangioma presented with West syndrome

CANPOLAT M. , Kaya Ozcora G. D. , Kacar Bayram A. , Koc G. , KUMANDAŞ S. , KURTSOY A. , et al.

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, cilt.5, ss.137-140, 2015 Özet

2015

2015

Çocukluk Çağında Moyamoya Hastalığının Klinik Seyri ve Şiddeti

KAÇAR BAYRAM A. , KUMANDAŞ S. , DÖNMEZ H. , CANPOLAT M. , DOĞANAY S., GÜMÜŞ H. , et al.

Journal of Clinical and Analytical Medicine., cilt.6, ss.523-526, 2015

2009

2009

Apert sendromu: olgu sunumu

Canpolat M. , Büyükkayhan D., Güneş T. , Akçakuş M., Ozturk M. A. , KURTOĞLU S.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.31, no.1, ss.53-61, 2009
Link

2007

2007

Donohue sendromu ( Leprechaunism)

Canpolat M. , Ozturk M. A. , Büyükkayhan D., KURTOĞLU S. , Güneş T. , Akçakuş M., et al.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.29, no.5, ss.415-418, 2007
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

A RARE CAUSE OF HYPOTONIA; CONGENITAL MYOTONIC DYSTROPHY TYPE 1

YETKİN M. F. , CANPOLAT M. , ALÇI M. , Erdoğan M., KUMANDAŞ S.

13th Meeting of the Mediterrranean Society of Myology (MSM), Nevşehir, Türkiye, 27 June - 29 July 2018
Link

2017

2017

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)ve alt gruplarının EEG zaman analizleri ile değerlendirilmesi

ALDEMİR R. , TOKMAKÇI M. , DEMİRCİ E. , PER H. , CANPOLAT M. , KAÇAR BAYRAM A.

TIPTEKNO’17 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi / 12-14 Ekim 2017, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 August 2017, cilt.1, ss.30-33

2017

2017

Whole-exome sequence sometimes may be the only diagnostic method in infantile spasms

CANPOLAT M. , KAYA ÖZÇORA G. D. , KUMANDAŞ S.

EPNS 2017 - 12th European Paediatric Neurology Society CongressLyon, France 20- 24 June 2017, 20 - 24 June 2017, cilt.21, ss.105
Link

2017

2017

PEX10 mutation Autosomal recessive cerebellar ataxia

CANPOLAT M. , KAYA ÖZÇORA G. D. , ERDOĞAN M. , ACER H. , KUMANDAŞ S.

EPNS 2017 - 12th European Paediatric Neurology Society Congress, 20 - 24 June 2017, cilt.21, ss.135
Link

2017

2017

A familial case of Leigh Disease related to NDUFV1 homozygous mutations

ACER H. , CANPOLAT M. , KAYA ÖZÇORA G. D. , KUMANDAŞ S.

EPNS 2017 - 12th European Paediatric Neurology Society CongressLyon, France 20- 24 June 2017, 20 - 24 June 2017, cilt.21, ss.133-134
Link

2017

2017

DIAPH1 homozygous mutation associated with microcephaly, blindness, and seizures

ACER H. , CANPOLAT M. , KAYA ÖZÇORA G. D. , KUMANDAŞ S.

EPNS 2017 - 12th European Paediatric Neurology Society CongressLyon, France 20- 24 June 2017, 20 - 24 June 2017, cilt.21, ss.60
Link

2017

2017

Coenzyme Q10 deficiency A treatable autosomal recessive cerebellar ataxias

KAYA ÖZÇORA G. D. , BAŞAK N., CANPOLAT M. , ACER H. , KUMANDAŞ S.

EPNS 2017 - 12th European Paediatric Neurology Society CongressLyon, France20- 24 June 2017, 20 - 24 June 2017, cilt.21, ss.136
Link

2017

2017

Evaluating brainstem in breath-holding spells

KAYA ÖZÇORA G. D. , KUMANDAŞ S. , SAĞIROĞLU A., ACER N. , DOĞANAY S., YİĞİT H., et al.

EPNS 2017 - 12th European Paediatric Neurology Society CongressLyon, France 20- 24 June 2017, 20 - 24 June 2017, cilt.21, ss.78
Link

2017

2017

Arhrogryposis Tip-7

CANPOLAT M. , KAYA ÖZÇORA G. D. , ERDOĞAN M. , ÇIRAKLI S. , KUMANDAŞ S.

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 April 2017

2017

2017

Angelman sendromunda Tip 2 ve Tip 3 EEG bulgusu: Olgu Sunumu

CANPOLAT M. , ACER H. , GÜMÜŞ H. , KUMANDAŞ S.

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 April 2017

2016

2016

Neuroborreliosis A rare case report

CANPOLAT M. , ÇIRAKLI S. , ARSLAN D. , ÜZÜM K. , DOĞANAY S., GÜMÜŞ H. , et al.

14th International Child Neurology Congress, 1 - 05 May 2016
Link

2016

2016

Geç infantil nöronal seroid lipofuksinoz Bir olgu sunumu

KAYA ÖZÇORA G. D. , CANPOLAT M. , YEŞİL G., GÜMÜŞ H. , PER H. , KUMANDAŞ S.

18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 20 - 24 April 2016, ss.209

2016

2016

Başağrısı ile Belirti Veren Otoimmün Hastalıklar

CANPOLAT M.

18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 20 - 24 April 2016

2016

2016

Wolf Hirschhorn sendromu olgu sunumu

ACER H. , KAYA ÖZÇORA G. D. , CANPOLAT M. , YÜCEL A. D. , GÜMÜŞ H. , KUMANDAŞ S.

18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 20 - 24 April 2016, ss.234

2016

2016

EBV enfeksiyonuna sekonder bitalamik tutulumla seyreden ADEM olgu sunumu

ACER H. , CANPOLAT M. , AKYILDIZ B. , DOĞANAY S., PER H. , KUMANDAŞ S.

18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 20 - 24 April 2016, ss.213

2015

2015

Ağrıya Duyarsızlık İle İlişkili Genlerin Otistik Spektrum Bozukluklarında Araştırılması.

ŞENER E. F. , TAHERİ S. , Şahin M., Korkmaz K., Topaloğlu T., Şahin F., et al.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2015, ss.367-368

2015

2015

Inherited prothrombotic risk factors in children with intracranial venous thrombosis single center experience in Turkey

PATIROĞLU T. , Gonca K., CANPOLAT M. , ÜNAL E. , DOĞANAY S., KARAKÜKCÜ M. , et al.

XXV Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, 20 - 25 June 2015, cilt.13, ss.1-997
Link

2015

2015

Differential diagnosis of progressive myoclonic epilepsia Five patients with Lafora disease

POYRAZOĞLU H. G. , KUMANDAŞ S. , CANPOLAT M. , PER H. , GÜMÜŞ H. , ARSLAN A. , et al.

11th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, 27 - 30 May 2015, cilt.19, ss.32
Link

2015

2015

Neurological manifestations and clinical outcomes of Hashimoto thyroiditis in children

KAÇAR BAYRAM A. , GÜL Ü., KUMANDAŞ S. , AKIN L. , CANPOLAT M. , GÜMÜŞ H. , et al.

11th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, 27 - 30 May 2015, cilt.19, ss.143

2015

2015

Torticollis: Different etiologic conditions in childhood

TÜMTÜRK A. , KAYA ÖZÇORA G. D. , KAÇAR BAYRAM A. , KABAKLIOĞLU M. , DOĞANAY S., CANPOLAT M. , et al.

11th EPNS Congress, Vienna, Avusturya, 27 - 30 May 2015, cilt.19, no.1, ss.137

2015

2015

Çocukluk Çağı Moyomoya Hastalığı 7 Olgumuzun Analizi

KAÇAR BAYRAM A. , KUMANDAŞ S. , DÖNMEZ H. , CANPOLAT M. , DOĞANAY S., GÜMÜŞ H. , et al.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 6 - 09 May 2015

2015

2015

Herediter Çene Tremoru Pediatrik Olgu Sunumu

KAÇAR BAYRAM A. , CANPOLAT M. , KAYA ÖZÇORA G. D. , ÇIRAKLI S. , GÜMÜŞ H.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 6 - 09 May 2015

2015

2015

Valporoik Aside Bağlı Kardiyomiyopati

KAYA ÖZÇORA G. D. , KUMANDAŞ S. , CANPOLAT M. , PAMUKÇU Ö. , KAÇAR BAYRAM A. , GÜMÜŞ H. , et al.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 6 - 09 May 2015

2015

2015

Erken Başlangıçlı Adie Pupil Vakası

KAYA ÖZÇORA G. D. , CANPOLAT M. , Bayram N., GÜMÜŞ H. , PER H.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 6 - 09 May 2015

2015

2015

Ailesel Duane Sendromu

CANPOLAT M. , KAYA ÖZÇORA G. D. , DOĞANAY S., GÜMÜŞ H. , PER H.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi, Türkiye, 6 - 09 May 2015

2015

2015

CLINICAL PRESENTATION OF EPILEPTIC SEIZURES IN A CHILD WITH DIAGNOSIS OF ATRIAL FIBRILLATION: A PEDIATRIC CASE REPORT

BAYRAM A. , PAMUKÇU Ö. , KUMANDAŞ S. , Gunduz Z. , CANPOLAT M. , Ozcora G. K. , et al.

31st International Epilepsy Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 September 2015, cilt.56, ss.166

2014

2014

Tuberosklerozlu Pediatrik Hastalarda Serebral Difüzyon Tensör Görüntüleme

DOĞAN M. S. , GÜMÜŞ K. Z. , DOĞANAY S., PER H. , KOÇ G. , GÖRKEM S. B. , et al.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. yıllık toplantısı, Ankara, Türkiye, 22 - 24 May 2014, ss.1

2007

2007

Leprechaunismli dört olgu sunumu

Hatipoğlu N. , Büyükkayhan D., KURTOĞLU S. , Kendirci M. , Canpolat M. , Soylu P.

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.251-252

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Her Yönüyle İyot

KURTOĞLU S. , Canpolat M.

Gebelik ve yenidoğan döneminde iyot eksikliği, Prof Dr Selim Kurtoğlu, Prof Dr Fahri Bayram, Editör, M Grup Matbaacılık Aş, Kayseri, ss.28-39, 2016

2016

2016

Her Yönüyle İyot

KURTOĞLU S. , CANPOLAT M.

Gebelik ve Yenidoğan Döneminde İyot Eksikliği: Değerlendirme Tedavi ve Korunma Yolları, Selim Kurtoğlu, Fahri Bayram, Editör, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, ss.28-39, 2016

Desteklenen Projeler

2016 - 2019

2016 - 2019

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan Çocuklarda İlaçla Tedavi Sürecinin EEG Analizleri ile Değerlendirilmesi

TÜBİTAK Projesi

TOKMAKÇI M. (Yürütücü) , PER H. , DEMİRCİ E. , CANPOLAT M. , ALDEMİR R.

2016 - 2018

2016 - 2018

RATLARDA SİYATİK SİNİR HASARININ TEDAVİSİNDE DÜŞÜK ENERJİLİ LAZER VE OZON TERAPİ YÖNTEMLERİNİN HİSTOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNAY CANPOLAT D. (Yürütücü) , CANPOLAT M. , YÜCESOY T. , KÜTÜK N.

2014 - 2015

2014 - 2015

Otizm Spektrum Bozukluklarında Saldırganlık, Öfke Ve Ağrıya Duyarsızlık İle İlişkili Genlerin Araştırılması

TÜBİTAK Projesi

ŞENER E. F. (Yürütücü) , CANATAN H. , ÖZTOP D. B. , CANPOLAT M. , TAHERİ S.

2012 - 2014

2012 - 2014

KRONİK NÖROLOJİK HASTALIKLI OLGULARDA KONJENİTAL GLİKOZİLASYON BOZUKLUKLARININ TARANMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KENDİRCİ M. (Yürütücü) , GÜMÜŞ H. , PER H. , CANPOLAT M. , POYRAZOĞLU H. G. , KARDAŞ F. , et al.

2007 - 2009

2007 - 2009

KÖPEKLERDE OLUŞTURULAN KISA BARSAK SENDROMU MODELİNDE KORDON KANI VE GRANÜLOSİT KOLONİ UYARICI FAKTÖRÜN (G-CSF) İNTESTİNAL ADAPTASYON ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ARSLAN D. (Yürütücü) , SOYUER I. , GÜRBULAK K. , KARAKÜKCÜ M. , CANPOLAT M.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 224

h-indeksi (WOS): 8

Jüri Üyelikleri

Nisan-2015

Nisan 2015

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

Çocuk Nöroloji Uzmanlık Sınav Jürisi (Üye) - Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Nisan-2014

Nisan 2014

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Anabilim Dalı