Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Şubat 2020 SN APPLIED SCIENCES

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mart 2019 Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering

    SCI Kapsamındaki Dergi