Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Histochemical properties of gastric mucins of Spermophilus xanthophrymnus in hibernation and active period

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry “From Molecules to Diseases”, Antalya, Türkiye, 18 - 21 May 2017, ss.238

Intestinal Macrophages in The Gut-Associated Lymphoid Tissue Of The Angora Rabbit

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 August 2016, ss.9

Localization and functional roles of epidermal growth factor receptors and some ligands in bovine cervix and vagina during estrus cycle

Proceedings of the 31st Conference of the European Association of Veterinary Anatomists Vienna, Austria 27-30 July 2016, Viyana, Avusturya, 27 - 30 July 2016, cilt.45, ss.69
Link

Sıçanların Lakrimal Bezlerinde alfa-SMA, S-100 Protein ve Alt Ünitelerinin Lokalizasyonları

XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 30 April - 03 May 2016, cilt.5, ss.255-256 Özet

Postnatal gelişim sürecindeki sıçanların akciğerinde Toll-like reseptörlerinin (TLR-2, TLR- 4, TLR-5 ve TLR-9) lokalizasyonları ve ekspresyonları

XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 30 April - 03 May 2016, cilt.5, ss.193-195

Köpek uterusunda, östrus siklusunda fibronektin reseptör (integrin beta1) ve lamininin immunohistokimyasal lokalizasyonu

13th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, İzmir, Türkiye, 30 April - 03 May 2016, cilt.5, ss.406-407

NEUROPROTECTIVE EFFECT OF PENTOXIFYLLINE IN RAT PUPS WITH HYPOXIC-ISCHAEMIC ENCEPHALOPATHY

5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), Barcelona, İspanya, 17 - 21 October 2014, cilt.99, no.2
Link

Tavuk üropigial bezinde holokrtin sekresyon apopitoz ile gerçekleşir

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.117-118

Östrus Siklusu Sırasında Evcil Kedinin (Felis Catus) Endometriyumunda Survivin, Bcl-2 Ve Bax Proteinlerinin Ekspresyonları

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.147-148

Postpartum sıçan uterusunda beta defesinler

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.138-139

İnvolüsyon dönemindeki sıçan uterusunda epidermal büyüme faktörü reseptörleri

11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.139-140

Bıldırcın Midelerinde MUC5AC ve Osteopontin'in Lokalizasyonu Fonksiyonel Farklılığın Yansıması Olabilir mi?

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.110

Köpeklerde Seksüel Siklus Sırasında Ovaryum ve Uterusda Osteopontin'in Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.164

Bıldırcınlarda Tükürük Bezlerinin Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Profilleri:MUC5AC, Bıldırcın Tükürüğünün Bileşeni midir?

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.158

Kedi Testis ve Epididimisinde NADPH-D ve Nitrik Oksit Sentaz İzoformlarının Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.109

Sosyal İzolasyon Stresinin Gastrik Mukusun Bileşimi Üzerine Etkisi

34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 October 2008, ss.87

Immunohistochemical investigations on the testis and epididiymis of the Angora rabbit

Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, Macaristan, 1 - 04 July 2008, ss.95-96

M cells in sacculus rotundus, appendix vermiformix and ceacal patches of the Angora rabbit

9th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, Adana, Türkiye, 20 - 23 May 2008, ss.83

Vimentin-positive villous intestinalis epithelial cells in Angora rabbits: M cells?

9th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, Adana, Türkiye, 20 - 23 May 2008, ss.80-81

Isolated lymphoid follicles and Peyer’s patches M cells in Angora rabbit

9th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, Adana, Türkiye, 20 - 23 May 2008, ss.82-83

Immunohistochemical studies on gut associated lymphoid tissue of Angora rabbits

9th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, Adana, Türkiye, 20 - 23 May 2008, ss.80

Tavuk Ovaryumunda Yumurtadan Çıkış Sonrası Periyotta Progesteron Reseptörlerinin Gelişimi

Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.103

Prenatal gelişim sürecinde sığır fötüslerinin ileumundaki müsinlerin histokimyasal boyanma özellikleri

VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 30 June 2006, ss.134

Bıldırcınlarda Mast Hücrelerinin Ovaryan Folliküllerle İlişkisi

VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 04 May 2002, ss.203

Chinchilla lanigera’ da Vaginal Smear Yöntemiyle Seksüel Siklus Evreleri ve Gebeliğin Tanısı

4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 September 1998, ss.17

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Histoloji

Bölüm 3 Çekirdek, Aytekin Özer, Editör, Dora Yayınevi, Bursa, ss.52-116, 2016
Link

Veteriner Özel Histoloji

Bölüm 4 Endokrin Sistem, Bölüm 13 Duyu Sistemi, Aytekin Özer, Editör, Dora Yayınevi, Bursa, ss.67-115, 2016

Diğer Yayınlar