Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Koç ve Boğa Abomazumunda Progesteron Reseptörünün İmmunlokalizasyonu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.162-169, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Histochemical properties of gastric mucins of Spermophilus xanthophrymnus in hibernation and active period

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry “From Molecules to Diseases”, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.238

Intestinal Macrophages in The Gut-Associated Lymphoid Tissue Of The Angora Rabbit

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.9

Localization and functional roles of epidermal growth factor receptors and some ligands in bovine cervix and vagina during estrus cycle

Proceedings of the 31st Conference of the European Association of Veterinary Anatomists Vienna, Austria 27-30 July 2016, Viyana, Avusturya, 27 - 30 Temmuz 2016, cilt.45, ss.69

Köpek uterusunda östrus siklusunda fibronektin reseptör integrin beta1 ve lamininin immunohistokimyasal lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.406-407

Sıçanların Lakrimal Bezlerinde alfa-SMA, S-100 Protein ve Alt Ünitelerinin Lokalizasyonları

XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, cilt.5, ss.255-256

Postnatal gelişim sürecindeki sıçanların akciğerinde Toll-like reseptörlerinin (TLR-2, TLR- 4, TLR-5 ve TLR-9) lokalizasyonları ve ekspresyonları

XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, cilt.5, ss.193-195

Köpek uterusunda, östrus siklusunda fibronektin reseptör (integrin beta1) ve lamininin immunohistokimyasal lokalizasyonu

13th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, cilt.5, ss.406-407

Postnatal gelişim sürecindeki sıçanların akciğerinde Toll like reseptörlerinin TLR 2 TLR 4 TLR 5 ve TLR 9 lokalizasyonları ve ekspresyonları

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.193-194

NEUROPROTECTIVE EFFECT OF PENTOXIFYLLINE IN RAT PUPS WITH HYPOXIC-ISCHAEMIC ENCEPHALOPATHY

5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), Barcelona, İspanya, 17 - 21 Ekim 2014, cilt.99, no.2

Expression of vascular endothelial growth factor receptors and ligands in the rat uterus during the postpartum involution period

46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Gdansk, Polonya, 27 Şubat - 01 Mart 2013, cilt.13, ss.42-43

Tavuk üropigial bezinde holokrin sekresyon apopitoz ile gerçekleşir

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2012, ss.117-118

Tavuk üropigial bezinde holokrtin sekresyon apopitoz ile gerçekleşir

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.117-118

Postpartum sıçan uterusunda beta defesinler

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.138-139

Östrus Siklusu Sırasında Evcil Kedinin (Felis Catus) Endometriyumunda Survivin, Bcl-2 Ve Bax Proteinlerinin Ekspresyonları

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.147-148

İnvolüsyon dönemindeki sıçan uterusunda epidermal büyüme faktörü reseptörleri

11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.139-140

Bıldırcınlarda Tükürük Bezlerinin Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Profilleri MUC5AC Bıldırcın Tükürüğünün Bileşeni midir

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.158

Köpeklerde Seksüel Siklus Sırasında Ovaryum ve Uterusda Osteopontin in Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.164

Bıldırcın Midelerinde MUC5AC ve Osteopontin in Lokalizasyonu Fonksiyonel Farklılığın Yansıması Olabilir mi

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.110

Kedi Testis ve Epididimisinde NADPH D ve Nitrik Oksit Sentaz İzoformlarının Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.109

Köpeklerde Seksüel Siklus Sırasında Ovaryum ve Uterusda Osteopontin'in Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009, ss.164

Kedi Testis ve Epididimisinde NADPH-D ve Nitrik Oksit Sentaz İzoformlarının Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009, ss.109

Bıldırcın Midelerinde MUC5AC ve Osteopontin'in Lokalizasyonu Fonksiyonel Farklılığın Yansıması Olabilir mi?

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009, ss.110

Bıldırcınlarda Tükürük Bezlerinin Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Profilleri:MUC5AC, Bıldırcın Tükürüğünün Bileşeni midir?

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009, ss.158

Sosyal İzolasyon Stresinin Gastrik Mukusun Bileşimi Üzerine Etkisi

34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2008, ss.87

Sosyal İzolasyon Stresinin Gastrik Mukusun Bileşimi Üzerine Etkisi

34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.87

Immunohistochemical investigations on the testis and epididiymis of the Angora rabbit

Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, Macaristan, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.95-96

Immunohistochemical investigations on the testis and epididiymis of the Angora rabbit

27th European Association of Veterinary Anatomists Congress, Budapest, Macaristan, 23 - 26 Temmuz 2008, ss.95-96

Vimentin-positive villous intestinalis epithelial cells in Angora rabbits: M cells?

9th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, Adana, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2008, ss.80-81

Isolated lymphoid follicles and Peyer’s patches M cells in Angora rabbit

9th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, Adana, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2008, ss.82-83

M cells in sacculus rotundus, appendix vermiformix and ceacal patches of the Angora rabbit

9th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, Adana, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2008, ss.83

Immunohistochemical studies on gut associated lymphoid tissue of Angora rabbits

9th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, Adana, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2008, ss.80

Tavuk Ovaryumunda Yumurtadan Çıkış Sonrası Periyotta Progesteron Reseptörlerinin Gelişimi

Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.103

Prenatal gelişim sürecinde sığır fötüslerinin ileumundaki müsinlerin histokimyasal boyanma özellikleri

VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2006, ss.134

Bıldırcınlarda Mast Hücrelerinin Ovaryan Folliküllerle İlişkisi

VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2002, ss.203

Bıldırcınlarda Postnatal Dönemde Akciğerlerin Kantitatif Histomorfolojik Gelişimi: Atria ve Parabronşlar

5. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2000, ss.156

Chinchilla lanigera’ da Vaginal Smear Yöntemiyle Seksüel Siklus Evreleri ve Gebeliğin Tanısı

4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, ss.17

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Histoloji

Bölüm 3 Çekirdek, Aytekin Özer, Editör, Dora Yayınevi, Bursa, ss.52-116, 2016

Veteriner Özel Histoloji

Bölüm 4 Endokrin Sistem, Bölüm 13 Duyu Sistemi, Aytekin Özer, Editör, Dora Yayınevi, Bursa, ss.67-115, 2016

Diğer Yayınlar