Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2017 - 2018ERİŞKİN KEDİ OVARYUMUNDA PLURİPOTENT KÖK HÜCRE PROFİLİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , ERGEN E.

 • 2014 - 2017Erişkin kedi ovaryumunda ovariyal siklus sırasında Claudin-1 ve Claudin-5'in immunekspresyonları

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , ATEŞ N.

 • 2014 - 2017Erişkin kedi ovaryumunda folliküler ve luteal gelişim sırasında ısı şok proteinlerinin (Hsp60, Hsp70, Hsp90,Hsp105/110)immunekspresyonları

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , KUZKALE M.

 • 2014 - 2016Kedi epididimisinde Toll-benzeri reseptör proteinlerinin lokalizasyonları ve ekspresyonları

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , ALAN E. , APAYDIN N.

 • 2015 - 2015Deneysel hipotiroidizm ile gelişen sinaptik plastisite ve davranış bozukluğunun selenyumun verilen sıçanlarda incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DURSUN N. (Yürütücü) , LİMAN N.

 • 2013 - 2015Tiroid hormonunun, sinaptik plastisitenin davranışsal, moleküler ve elektrofizyolojik göstergeleri üzerine olan non-genomik etkilerinin kanül implante edilmiş yetişkin sıçanlarda incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DURSUN N. (Yürütücü) , ALTUNTAŞ H. , HAMURCU Z. , ALAN E. , LİMAN N. , SÜER C. , et al.

 • 2013 - 2015Uyku yoksunluğuna bağlı uzamsal öğrenme performansının zayıflamasında Galectin-1?in rolü: Hücresel ve Moleküler mekanizmalar

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  SÜER C. (Yürütücü) , DOLU N. , AŞÇIOĞLU M. , LİMAN N.

 • 2013 - 2014İmmatür ve matür ratlarda status epileptikus sonrası apopitoz,nöronal hasar,GABA A alfa-1 subunit miktarı ve davranış,öğrenme,hafızanın değerlendirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ERDOĞAN F. F. (Yürütücü) , LİMAN N. , SÖNMEZ A.

 • 2013 - 2014Hipoksik iskemik hasar oluşturulan ratlarda pentoksifilin apoptozis ve nöromotor yetiler üzerine etkisinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GÜNEŞ T. (Yürütücü) , SÜER C. , HALİS H. , LİMAN N.

 • 2012 - 2013Deneysel Hipertiroidi ile Olusturulan Hipokampal Uzun-Dönemli Etkinlesme Baskılanmasında Glutamat ve Östrojen Reseptörlerinin Rolünün Incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  SÜER C. (Yürütücü) , LİMAN N.

 • 2012 - 2013İnvolüsyon dönemindeki sıçan uterusunda epidermal büyüme faktörü reseptörleri ve ligandları

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALAN E. (Yürütücü) , LİMAN N.

 • 2011 - 2013Postnatal gelişim sürecindeki sıçanların akciğerinde Toll-like 2, 4, 5 ve 9 reseptör proteinlerinin lokalizasyonları ve ekspresyonları

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , ALAN E. , ALAN E., ŞENEN G., ALAN A.

 • 2010 - 2013İnvolüsyon dönemindeki sıçan uterusunda ısı şok proteinleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü)

 • 2008 - 2010POSPARTUM DÖNEMDE SIÇAN UTERUSUNDA TOLL-LİKE RESEPTÖRLER VE BETA-DEFENSİNLER

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , ALAN E.

 • 2007 - 2009KÖPEK UTERUSUNDA ÖSTRUS SİKLUSU SIRASINDA HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİNİN LOKALİZASYONU

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KÜÇÜK BAYRAM G. (Yürütücü) , ALAN E. , BEYAZ F. , LİMAN N.

 • 2007 - 2009KEDİLERİN UTERUSUNDA ÖSTRUS SİKLUSUNA BAĞLI DEĞİŞİMLERDE APOPTOZİSİN RÖLÜ VE APOPTOPİK MEDİYATÖRLER.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , BEYAZ F. , KÜÇÜK BAYRAM G. , GÜRBULAK K. , ALAN E.

 • 2005 - 2006KÖPEKLERİN KONJUNKTRAVASINDA BULUNAN MAST HÜCRELERİNİN HİSTOKİMYASAL, ENZİM HİSTOKİMYASAL VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , AKGÖZ D.

 • 2004 - 2006TAVUK OVARYUMUNDA POSTNATAL DÖNEMDE PROGESTERON RESEPTÖRLERİNİN GELİŞİMİ.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KÜÇÜK BAYRAM G. (Yürütücü) , LİMAN N.

 • 2004 - 2006ÖSTRUS SİKLUSU SIRASINDA KÖPEKLERİN GENİTAL ORGANLARINDA ENDOTELİYAL ( ENOS) VE İNDÜKLENEBİLİR (İNOS) NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMLERİNİN HİSTOKİMYASAL VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL (İNOS) NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMLERİNİN HİSTOKİMYASL VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL LO

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , LİMAN B. C. , DURSUN N. , BEYAZ F.

 • 2004 - 2006ANKARA TAVŞANLARINDA BAĞIRSAKLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKU (GALT) ÜZERİNDE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BEYAZ F. (Yürütücü) , LİMAN N.

 • 2004 - 2005KORE KIRMIZISI GİNSENGİNİN FLEP YAŞAMINA TKİSİ.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ESKİTAŞCIOĞLU T. (Yürütücü) , ÖZYAZGAN İ. , BAŞKOL G. , LİMAN N.

 • 2004 - 2005BILDIRCINLARDA POSTNOTAL DÖNEMDE TRAKEYA EPİTELİNİN LKANTİTATİF HİSTOMORFOLOJİK GELİŞİMİ VE HİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , BABUR E.

 • 2004 - 2005BILDIRCINLARDA POSTNATAL DÖNEMDE ÖZOFAGUS EPİTELİNİN LKANTİTATİF HİSTOMORFOLOJİK GELİŞİMİ VE ÖZOFAGUS BEZLERİNİN HİSTOKAMYASAL ÖZELLİKLERİ.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  LİMAN N. (Yürütücü) , SAĞSÖZ H.