Prof.Dr.

KARAMEHMET YILDIZ


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilim

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eğitim Bilgileri

1996 - 2001

1996 - 2001

Tıpta Uzmanlık

Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Türkiye

1993 - 1996

1993 - 1996

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Biyokimya, Türkiye

1983 - 1990

1983 - 1990

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Tıpta Uzmanlık

Total İntravenöz Anestezide Alfentanil ve Remifentanil Karşılaştırması

Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1996

1996

Doktora

Parkinson Hastalığında Eritrosit ve Trombositten Zengin Plazmada Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Mekanizmalar

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji, Algoloji, Reanimasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Raenimasyon

2006 - 2011

2006 - 2011

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2003 - 2006

2003 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2001 - 2003

2001 - 2003

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bilimsel Ödülü Komisyonu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Kültür Sanat Komisyonu

2016 - 2018

2016 - 2018

Rektör Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Etik Kurul Üyesi

Erciyes Üniversitesi

2015 - 2015

2015 - 2015

Bilimsel Ödülü Komisyonu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2007 - 2010

2007 - 2010

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dekanlık

2003 - 2006

2003 - 2006

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dekanlık

Akademi Dışı Deneyim

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Sivil Toplum Kuruluşu, Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

2015 - 2016

2015 - 2016

Sivil Toplum Kuruluşu, Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

2008 - 2012

2008 - 2012

Diğer Kamu Kurumu, Türk Tabipleri Birliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Roküronyum Enjeksiyon Ağrısında 2’lik Lidokain Etkisi: Randomize çift kör araştırma.

DOĞRU K. , YILDIZ K. , BOYACI A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Postartroskopik analjezide intraartiküler neostigmin.

DOĞRU K. , MADENOĞLU H. , TERCAN E., YILDIZ K. , BOYACI A.

Erciyes Tıp Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sevofluran-N2O ve isofluran-N2O anestezilerinde mivakuryumun nöromusküler etkisinin karşılaştırılması.

DOĞRU K. , TERCAN E., YILDIZ K. , MADENOĞLU H.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Roküronyum ve atraküryumun entübasyon şartlarına etkilerinin karşılaştırılması.

DOĞRU K. , MADENOĞLU H. , BOYACI A. , YILDIZ K.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Çocuk Nöroloji Hastalarında Sedasyon Uygulamaları

GÜNAY CANPOLAT D. , YILDIZ K.

Türkiye Klinikleri, cilt.14, ss.168-176, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

VANKOMİSİN NEFROTOKSİSİTESİ ÜZERİNE DEKSMEDETOMİDİNİN ETKİSİ

BAYRAM A. , ERKAN G. N. , TALİH G., BAŞKOL G. , DENİZ K. , YILDIZ K. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

2015

2015

Diş hekimlerinin kardiyopulmoner ressusitasyon bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

GÜNAY CANPOLAT D. , GÖNEN Z. B. , DOĞRUEL F. , ŞENGÜL İ., YILDIZ K.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

2010

2010

Şaşılık cerrahisi uygulanacak çocuklarda postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi için farklı polonosetron dozları.

BİÇER C. , AKSU R. , ÜLGEY A. , MADENOĞLU H. , DOĞAN H. , YILDIZ K. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.3, ss.13

1996

1996

Lipid peroxidation and erythrocyte antioxidant enzyme activities in Parkinson's disease

Doğan P. , Yıldız K. , MİRZA M.

4.Balkan Klinik Laboratuvar Kongresi, Budva, Hırvatistan, 9 - 13 Ekim 1996, ss.250

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Klinik Anestezi Temelleri

Yıldız K.

Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2017

2017

2017

KLİNİK ANESTEZİ

YILDIZ K. , BİÇER C. , BAYRAM A.

GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, 2017

2017

2017

lokal anestezikler

YILDIZ K. , DOĞRU K. , MADENOĞLU H.

Klinik Anestezi Temelleri, Paul G Barash, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Kayseri, ss.209-227, 2017

2011

2011

Travma ve Anestezi

YILDIZ K.

Travma El Kitabı, Sözüer E, İKİZCELİ İ, Editör, Adana Nobel Kitabevi, Adana, ss.175-192, 2011

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Turkish Journal of Medical Science

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anestezi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

ASA (American Society of Anesthesiologists)

Üye

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Klinik Toksikoloji Derneği

Üye

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Deneysel ve Klinik Araştırma Derneği

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğunbakım Derneği

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

ESA (European Society of Anesthesiology

Üye

1997 - Devam Ediyor

1997 - Devam Ediyor

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

ÜyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi 2015

Moderatör

Antalya-Türkiye

2015

2015

2. ABANT ANESTEZİ SEMPOZYUMU

Davetli Konuşmacı

Bolu-Türkiye

2015

2015

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS-II (2015)

Davetli Konuşmacı

Tirane-Arnavutluk

2015

2015

GKD Anestezi ve Yoğunbakım Kongresi

Moderatör

Nevşehir-Türkiye

2015

2015

21. KIŞ SEMPOZYUMU

Davetli Konuşmacı

Bursa-Türkiye

2014

2014

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi 2014

Moderatör

Ankara-Türkiye

2014

2014

ASPA 2014 (Asian Society of Paediatric Anaesthesia)

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2014

2014

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS 2014

Davetli Konuşmacı

-Kosova

2013

2013

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi 2013

Moderatör

Antalya-Türkiye

2012

2012

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi 2013

Moderatör

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2008

2008

PEDIATRIK GÖĞÜS CERRAHISI SEMPOZYUMU

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 207

h-indeksi (WOS): 8

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Mart-2014

Mart 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Akdeniz Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul