LEVOBUPİVAKAİN, BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN MİYOTOKSİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELEME VE APOPTOTİK AKTİVİTE ÇALIŞMASI


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Özlem ÖZ GERGİN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Karamehmet YILDIZ