Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2017 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017)

    Katılımcı

    Ankara, Türkiye

  • 2016 XII. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı

    Katılımcı

    Eskişehir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 16

h-indeksi (WOS): 2