Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sovyetler Birliği’nde Din Karşıtı Propaganda: 1917-1960 Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme

Selçuk İletişim, cilt.14, ss.408-431, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı'nda Kullanılan Amerikan Propaganda Afişlerinin Değerlendirmesi

uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, cilt.13, ss.1134-1148, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Sponsorluk ve Kurumsal İmaj İlişkisi Üzerine Teorik Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.59-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmaj Oluşturma Aracı Olarak Sponsorluk

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektonik Dergisi, cilt.3, ss.19-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Propaganda aracı olarak internet: Kayseri ili merkez seçmeni üzerine bir alan araştırması

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.3, ss.296-319, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KURUMLARDA ETİK BAĞLAMDA WEB SİTE KULLANIMI: EN DEĞERLİ 100 FİRMANIN WEB SİTELERİNİN ANALİZİ

7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2020, ss.79

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA MEDYAYA OLAN GÜVENİ

VII. International Congress on Current Debates in SocialSciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.263

Kitap & Kitap Bölümleri

POPÜLER KÜLTÜRÜN YAYILMASINDA YENİ MEDYANIN GENÇ YETİŞKİNLER ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KAYSERİ İLİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

CURRENT AND HISTORICAL DEBATES IN SOCIAL SCIENCES: FIELD STUDIES AND ANALYSIS, Emrah Doğan, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.117-141, 2020

Siyasal İletişimde Kamuoyu Araştırmaları

Siyasal İletişim Yazıları, Mahmut Akgül,Murat Başarır, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.261-282, 2020

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Yeni Medyaya Olan Güven Düzeylerinin İncelenmesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Tahsin Tapur, Selahattin Avşaroğlu, Emel Arslan, Mustafa Kılınç, Editör, Çİzgi, Konya, ss.488-496, 2018

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA MEDYAYA OLAN GÜVENİ

Curent Debates In Media Studies, Evin Doğan ve Emrah Doğan, Editör, IJOPEC PUBLICATION, London-İstanbul, ss.77-91, 2018