Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL MEDYA BAĞLAMINDA SAHTE HABER ARAŞTIRMALARININ HARİTALANMASI: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

18th International Symposium Communication in the Millennium , Erzurum, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.203-226

TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLERDE ETİK EĞİTİMİ: İLETİŞİM FAKÜLTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

CULTURAL INFORMATICS, COMMUNICATION & MEDIA STUDIES, İzmir, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.89

MEGA ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE ÜLKE TANITIMI VE KİMLİK İNŞASI: FIFA DÜNYA KUPASI ÖRNEĞİ

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 22 February - 25 March 2021, pp.458-459

KURUMLARDA ETİK BAĞLAMDA WEB SİTE KULLANIMI: EN DEĞERLİ 100 FİRMANIN WEB SİTELERİNİN ANALİZİ

7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2020, pp.79

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE YENİMEDYAYA OLAN GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Books & Book Chapters

GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar - 1, Prof. Dr. Dursun KÖSE, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.829-844, 2023

HAVA YOLU SEKTÖRÜNDE SPONSORLUK UYGULAMALARI

in: HAVACILIKTA HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI, Ümmü Özlem ÇERÇİ, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.83-95, 2022

Popüler Kültürün Üretiminde ve Yayılmasında Yeni Bir Alan: E-Spor

in: Dijital Çağda İletişim Kültür ve Medya II Yeni Medya Medya, Kültür ve Tüketim, Mustafa Temel,Ömer Faruk Koçak, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.205-234, 2021

TÜRKİYE’DE SPONSORLUK ARAŞTIRMALARI: SPONSORLUK KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR VE YAKLAŞIMLAR, Ercan Karaçar,Sezer Öksüz, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.200-222, 2021

Kurumsal İmaj Oluşturmada Sponsorluk Uygulamaları: Vodafone Örneği Üzerine Ampirik Bir Araştırma

in: İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar III, Meltem Bostancı, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.227-258, 2021

POPÜLER KÜLTÜRÜN YAYILMASINDA YENİ MEDYANIN GENÇ YETİŞKİNLER ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KAYSERİ İLİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

in: Current and Historical Debates In Social Sciences: Field Studies and Analysis, Emrah Doğan, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.117-141, 2020

Siyasal İletişimde Kamuoyu Araştırmaları

in: Siyasal İletişim Yazıları, Mahmut Akgül,Murat Başarır, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.261-282, 2020

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Yeni Medyaya Olan Güven Düzeylerinin İncelenmesi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Tahsin Tapur, Selahattin Avşaroğlu, Emel Arslan, Mustafa Kılınç, Editor, Çİzgi, Konya, pp.488-496, 2018

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA MEDYAYA OLAN GÜVENİ

in: Curent Debates In Media Studies, Evin Doğan ve Emrah Doğan, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London-İstanbul, pp.77-91, 2018

Metrics

Publication

24

Project

2