Education Information

Education Information

  • 2014 - 2018 Doctorate

    Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

  • 2012 - 2014 Postgraduate

    Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

  • 2008 - 2012 Undergraduate

    Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English