Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Izhikevich Sinir Hücresi Modelinin Raspberry Pi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

2. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.3, ss.1239-1241

Morris-Lecar Sinir Hücresi Modelinin Çeşitli Uyarıcı Akımlarının Uygulanması Sonucunda Zar Potansiyelindeki Değişimin İncelenmesi

UMTEB III. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.823

A Sample Central Pattern Generator Implementation On Raspberry Pi

International Symposium on Industry 4.0 and Applications, ISIA 2017, Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.227-230

Örnek Bir Merkezi Desen Üretecinin Raspberry Pi ile Gerçekleştirilmesi

International Symposium on Industry 4.0 and Applicaitons, Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.227-230

Kaotik Chua Devresinin Dinamiklerinin YSA ile Tahmin Edilmesi

IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2007), Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2007

Prediction of dynamics of chaotic Chua's circuit with artificial neural network

IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2007, ss.684-685 identifier identifier

E-Tipi Termal Çiftin Çıkışının Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Sinir Ağları İle Doğrusallaştırılması

IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2006, Antalya, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2006, ss.1-4

Yapay Sinir Ağı Tabanlı Doğrusallaştırma Birimi Tasarımı

11. Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2005, ss.255-258

An Artificial Neural Network to Linearize Different Thermocouple Characteristics

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks – TAINN 2003, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2003, ss.1-7