Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cyclic Fatigue Resistance of Reciproc Blue and Reciproc Files in an S-shaped Canal

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.43, ss.1679-1682, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Efficacy of various irrigation protocols on the removal of triple antibiotic paste

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.47, ss.594-599, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Er:YAG and Nd:YAG lasers on the mineral content of root canal dentin

LASERS IN MEDICAL SCIENCE, cilt.0, ss.0-1, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Fracture resistance of roots filled with three different obturation techniques

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, cilt.17, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DAİMİ DENTİSYONDA TRAVMA SONRASI OLUŞAN EKSTRÜZİV LÜKSASYONUN TEDAVİSİ VE UZUN DÖNEM TAKİBİ OLGU SUNUMU

DİCLE DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.16, ss.58-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kan kontaminasyonunun farklı endodontik tamir materyallerin bağlanma dayanımları üzerine etkisi.

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 06 March 2015 - 08 January 2016, ss.33-34

İki farklı dezenfeksiyon metodunun Enterococcus faecalis biyofilmi üzerindeki etkisi in vitro

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 November 2013, ss.60